Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8ibqn3
(Skriv inn koden over.)

Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemien

En ekspertgruppe har på oppdrag fra regjeringen sett på konsekvensene pandemien har hatt for folks psykiske helse, livskvalitet og rusmiddelbruk. I rapporten har de foreslått konkrete tiltak for hvor innsatsen bør styrkes.
Les mer >
Russeråd

Folkehelseinstituttet (FHI) har samlet ulike råd til russen, både når det gjelder arrangementer, samlinger og generelle råd for russetiden.

Les mer >
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2021

SHoT kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, og gjennomføres hvert fjerde år. På grunn av Covid-19 pandemien og alle smitteverntiltak, ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse denne våren.
Les mer >
Kursing i selvmordsforebyggende arbeid i Nordland fylkeskommune

Nordland har satt fokus på forebygging av selvmord. Et sentralt tiltak var å kurse hele personalet på de videregående skolene i fylket. Ronny Olsen, deler sine erfaringer med dette arbeidet.
Les mer >
Folkehelsearbeid i kommunen- webinarer og oppdatert veiviser

Denne våren lanserer Helsedirektoratet seks webinarer med ulike tema innen lokalt folkehelsearbeid. Samtidig har de oppdatert den nasjonale veiviseren for psykisk helse og livskvalitet. 

Les mer >

forebygging.no er en kunnskapsbase og publiseringskanal
for folkehelse og rusforebyggende arbeid

Nye publiseringer

Bokomtale
Omtalt av Rikke Raknes
Skolens mål og muligheter
Bokomtale
Omtalt av Cathrine Eide
Klokhet om vold og overgrep
Praksiserfaring
Ronny Olsen
Kursing i selvmordsforebyggende arbeid i Nordland fylkeskommune
Kronikk
Lederne i KoRus
Kommunenes rusoppgaver: Ingenting å le av
Bokomtale
Omtalt av Stian Overå og Niri Talberg
Spillpedagogikk: Dataspill i undervisningen
Artikkel
Ivar Frønes
Fritidsklubb; utvikling, utforming og utfordringer
Artikkel
Kristin Buvik
Bakkebyråkrater er våre kamerater
Digitalt kurs
Av: KoRus-Sør, FOUSAM, RKBU Vest-NORCE, Forebygging.no
Prosjektlederkurs BTI/BTS

Snarveier

Tidlig innsats

Her finner du fagstoff, beskrivelser av aktuelle tiltak, tjenester og praksiserfaringer rettet mot tidlig innsats. FINN UT MER

Handling

På forebygging.no/handling finner du handlingsrettet fagstoff og erfaringer fra praksisfeltet FINN UT MER

Skole

Dette området er tilrettelagt for alle som arbeider med folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen. FINN UT MER

BTI

På denne siden finner du ressurser, kunnskap og verktøy som din kommune kan bruke i arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER

Program for folkehelsearbeid

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. FINN UT MER

Tidlig inn

Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)