Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: p37806
(Skriv inn koden over.)

Kursing i selvmordsforebyggende arbeid i Nordland fylkeskommune

Nordland har satt fokus på forebygging av selvmord. Et sentralt tiltak var å kurse hele personalet på de videregående skolene i fylket. Ronny Olsen, deler sine erfaringer med dette arbeidet.
Les mer >
Kommunenes rusoppgaver: Ingenting å le av

Kompetansesentrene for Rus (KoRus) støtter rusreformen. Men kommunene må få ressurser og kompetanse til å gjennomføre de enorme oppgavene de blir pålagt. Det skriver lederne for de syv KoRusene i denne kronikken
Les mer >
Folkehelsearbeid i kommunen- webinarer og oppdatert veiviser

Denne våren lanserer Helsedirektoratet seks webinarer med ulike tema innen lokalt folkehelsearbeid. Samtidig har de oppdatert den nasjonale veiviseren for psykisk helse og livskvalitet. 

Les mer >
Spillpedagogikk: Dataspill i undervisningen

Dette er en praktisk lærebok på norsk om dataspill og læring. Stian Overå og Niri Talberg, som har omtalt boka, mener den er et «must» for alle som av ulike personlige og faglige grunner er opptatt av skole, dataspill, oppvekst og læring.
Les mer >
Regjeringen presenterer ny nasjonal alkoholstrategi

Strategiplanen har fått undertittelen «En helsefremmende og solidarisk alkoholpolitikk», hvor regjeringen foreslår hovedlinjer og tiltak for perioden 2021–2025. 

Les mer >

forebygging.no er en kunnskapsbase og publiseringskanal
for folkehelse og rusforebyggende arbeid

Nye publiseringer

Praksiserfaring
Ronny Olsen
Kursing i selvmordsforebyggende arbeid i Nordland fylkeskommune
Kronikk
Lederne i KoRus
Kommunenes rusoppgaver: Ingenting å le av
Bokomtale
Omtalt av Stian Overå og Niri Talberg
Spillpedagogikk: Dataspill i undervisningen
Bokomtale
Omtalt av Bergljot Baklien
Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser
Artikkel
Ivar Frønes
Fritidsklubb; utvikling, utforming og utfordringer
Artikkel
Kristin Buvik
Bakkebyråkrater er våre kamerater
Praksiserfaring/novelle
Pernille Strindin
Hvorfor akkurat han?
Digitalt kurs
Av: KoRus-Sør, FOUSAM, RKBU Vest-NORCE, Forebygging.no
Prosjektlederkurs BTI/BTS

Snarveier

Tidlig innsats

Her finner du fagstoff, beskrivelser av aktuelle tiltak, tjenester og praksiserfaringer rettet mot tidlig innsats. FINN UT MER

Handling

På forebygging.no/handling finner du handlingsrettet fagstoff og erfaringer fra praksisfeltet FINN UT MER

Skole

Dette området er tilrettelagt for alle som arbeider med folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen. FINN UT MER

BTI

På denne siden finner du ressurser, kunnskap og verktøy som din kommune kan bruke i arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER

Program for folkehelsearbeid

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. FINN UT MER

Tidlig inn

Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)