Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 77v2yx
(Skriv inn koden over.)

FN’s strategi mot narkotika og kriminalitet 2021-2025

United nations office on drugs and crime (UNODC) har gitt ut en 5-årsstrategi som et bidrag til å gjøre verden tryggere mot narkotika, kriminalitet, korrupsjon og terrorisme. Nye utfordringer rundt Covid-19 er også et tema i strategien.

Les mer >
Historisk rusreform

Regjeringens forslag til ny rusreform som ble lagt frem før helgen, blir kalt både historisk og et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk. Det er på høy tid at vi bytter ut straff med hjelp, sier Helseminister Bent Høie.

Les mer >
Fysisk aktivitet og folkehelse

Bare tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Blant barn er situasjonen bedre, men aktivitetsnivået synker raskt med alderen. Det viser folkehelseprofilene for kommuner og bydeler som nå er publisert. Årets tema er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer er på plass. 

Les mer >
Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager

Hvilke konsekvenser har korona pandemien hatt for barnehager, foreldre og barn? Hvordan har de involverte håndtert situasjonen? I en rapport fra OsloMet får vi innblikk i noen av svarene på spørsmålene.
Les mer >
Fritidsklubb; utvikling, utforming og utfordringer

Fritidsklubbene har vært med oss siden 1950-tallet og har over tid utvikle en særegen utforming og metodikk rettet mot ungdomsperioden. I denne artikkelen ser Ivar Frønes på fritidsklubbenes utvikling, utforming og utfordringer.
Les mer >

forebygging.no er en kunnskapsbase og publiseringskanal
for folkehelse og rusforebyggende arbeid

Nye publiseringer

Bokomtale
Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen
Skilsmissehelter
Bokomtale
Omtalt av Rikke Raknes
Samer og nasjonale minoriteter i barnehagen
Bokessay
Bergljot Baklien
Yt etter evne, få etter behov
Artikkel
Ivar Frønes
Fritidsklubb; utvikling, utforming og utfordringer
Artikkel
Kristin Buvik
Bakkebyråkrater er våre kamerater
Kommentar
Ole Røgeberg, Tord Finne Vedøy, Karl Erik Lund
Kommentarer til: Øvrevik m.fl. - Tobakksprodukter og skadereduksjon - quo vadis
Praksiserfaring/novelle
Pernille Strindin
Hvorfor akkurat han?
Digitalt kurs
Av: KoRus-Sør, FOUSAM, RKBU Vest-NORCE, Forebygging.no
Prosjektlederkurs BTI/BTS

Snarveier

Tidlig innsats

Her finner du fagstoff, beskrivelser av aktuelle tiltak, tjenester og praksiserfaringer rettet mot tidlig innsats. FINN UT MER

Handling

På forebygging.no/handling finner du handlingsrettet fagstoff og erfaringer fra praksisfeltet FINN UT MER

Skole

Dette området er tilrettelagt for alle som arbeider med folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen. FINN UT MER

BTI

På denne siden finner du ressurser, kunnskap og verktøy som din kommune kan bruke i arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER

Program for folkehelsearbeid

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. FINN UT MER

Tidlig inn

Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)