Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 802ubw
(Skriv inn koden over.)

Velferdsstatens vilkår: Nasjonal politikk og lokale erfaringer

Hvordan skal kommunene innfri de mange forventningene, både fra politikere og borgere, som rettes mot velferdsstatens tjenester? Det er tema i denne antologien, som er omtalt av Bergljot Baklien.
Les mer >
Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2021, med søknadsfrist 10.februar 2021. Det er Fylkesmennene som forvalter tilskuddsordningen.  

Les mer >
Elevers opplevelse av å delta i en ikke-anonym undersøkelse om læringsmiljø og mobbing

Denne fagfellevurderte artikkelen belyser elevenes erfaringer og perspektiv på Spekter-undersøkelsen gjennomført i videregående skole. Forfattere er Tonje Hungnes og Kari Elisabeth Bachmann, begge forskere ved Møreforskning.
Les mer >
Da pandemien traff sårbare barn og unge

Erfaringer fra samtaletilbudet BaRsnakk etter covid-19- utbruddet i Norge.

Les mer >
Weedensenteret.no – en informasjonskanal for ungdom om cannabis

27.oktober lanserte Helsedirektoratet weedensenteret.no og en kampanje om unge og cannabis. Hovedbudskapet er at en hjerne i utvikling ikke bør utsettes for cannabis.

Les mer >

forebygging.no er en kunnskapsbase og publiseringskanal
for folkehelse og rusforebyggende arbeid

Nye publiseringer

Bokomtale
Bergljot Baklien
Velferdsstatens vilkår: Nasjonal politikk og lokale erfaringer
Artikkel
Tonje Hungnes og Kari Elisabeth Bachmann
Elevers opplevelse av å delta i en ikke-anonym undersøkelse om læringsmiljø og mobbing
Kronikk
Henning Mohaupt
Hvordan forebygge fedres vold i familien?
Bokomtale
Solfrid Raknes
Livsmestring i klassen. Håndbok for læreren
Kommentar
Bergljot Baklien
Om den danske filmen «Et glass til»
Bokomtale
Omtalt av Cathrine Eide
Psykisk helsevern fra oss som kjenner det. Unge deler erfaringer og gir råd
Praksiserfaring
Eva S. Winther
Sterke jenter i Sørfold
Filmer
Filmopptak fra konferanse
Gatenær 2020

Snarveier

Tidlig innsats

Her finner du fagstoff, beskrivelser av aktuelle tiltak, tjenester og praksiserfaringer rettet mot tidlig innsats. FINN UT MER

Handling

På forebygging.no/handling finner du handlingsrettet fagstoff og erfaringer fra praksisfeltet FINN UT MER

Skole

Dette området er tilrettelagt for alle som arbeider med folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen. FINN UT MER

BTI

På denne siden finner du ressurser, kunnskap og verktøy som din kommune kan bruke i arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER

Program for folkehelsearbeid

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. FINN UT MER

Tidlig inn

Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)