Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 065805
(Skriv inn koden over.)

Samarbeidsbasert forskning

Karlsson og Borg har skrevet en god og viktig bok, mener Bergljot Baklien som har skrevet omtalen. Det er både en debattbok, eller et kampskrift, samtidig som det er en metodebok i hvordan samarbeidsbasert forskning kan organiseres og gjøres.
Les mer >
Hva mener ungdom er viktig når tjenester skal samarbeide?

Barneombudet har gitt ut en ny rapport, skrevet av en ekspertgruppe bestående av 7 ungdommer. Deres oppdrag har vært å gi råd om hva som er viktig når tjenester skal samarbeide om å hjelpe barn og unge. 

Les mer >
Hva er det med kokain som gjør at det blir sett på som et ideelt rusmiddel i utelivet?

Marit Edland-Gryt har skrevet denne artikkelen som handler om hvordan folk på byen i Oslo oppfatter bruk av kokain og kulturen rundt bruken.
Les mer >
Tilskudd til strakstiltak rettet mot psykisk helse for unge og eldre

Nå kan kommuner og frivillige organisasjoner søke på tre nye tilskuddsordninger.  Målet er å styrke eksisterende behandlingstilbud innenfor psykisk helse og rusarbeid for barn, unge og voksne under pandemien, for å øke tilgangen til lavterskelhjelp for psykiske plager og rusproblemer.

Les mer >
Folkehelsearbeid i kommunen- webinarer og oppdatert veiviser

Denne våren lanserer Helsedirektoratet seks webinarer med ulike tema innen lokalt folkehelsearbeid. Samtidig har de oppdatert den nasjonale veiviseren for psykisk helse og livskvalitet. 

Les mer >

forebygging.no er en kunnskapsbase og publiseringskanal
for folkehelse og rusforebyggende arbeid

Nye publiseringer

Bokomtale
Omtalt av Bergljot Baklien
Samarbeidsbasert forskning
Bokomtale
Omtala av Reidar Dale
Grunnbok i psykisk helsearbeid
Kronikk
Ann Karin Swang
Helsesykepleiere mot avkriminalisering
Kronikk
Karin Gustavsen
Rusreformen – en tillitserklæring
Artikkel
Marit Edland-Gryt
Hva er det med kokain som gjør at det blir sett på som et ideelt rusmiddel i utelivet?
Bokomtale
Omtalt av Rikke Raknes
Skolens mål og muligheter
Praksiserfaring
Ronny Olsen
Kursing i selvmordsforebyggende arbeid i Nordland fylkeskommune
Digitalt kurs
Av: KoRus-Sør, FOUSAM, RKBU Vest-NORCE, Forebygging.no
Prosjektlederkurs BTI/BTS

Snarveier

Tidlig innsats

Her finner du fagstoff, beskrivelser av aktuelle tiltak, tjenester og praksiserfaringer rettet mot tidlig innsats. FINN UT MER

Handling

På forebygging.no/handling finner du handlingsrettet fagstoff og erfaringer fra praksisfeltet FINN UT MER

Skole

Dette området er tilrettelagt for alle som arbeider med folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen. FINN UT MER

BTI

På denne siden finner du ressurser, kunnskap og verktøy som din kommune kan bruke i arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER

Program for folkehelsearbeid

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. FINN UT MER

Tidlig inn

Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)