Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: soi71s
(Skriv inn koden over.)

Barn og unges medievaner 2020

Sosiale medier er en stor del av barn og unges hverdag. Siden 2006 har Medietilsynet samlet inn data om barn og unges mediehverdag, og nå foreligger flere rapporter basert på 2020-undersøkelsen. 

Les mer >
Hva skal til for at barn og unge som vokser opp med dårlig råd, kan få det bedre?

I denne rapporten gir ungdomspanelet råd om hvordan ungdommer som vokser opp i lavinntektsfamilier kan få det bedre. Anbefalingene handler blant annet om fritid, skole, økonomi og helsetjenester.
Les mer >
Gaming og skjermbruk i et familieperspektiv

I denne artikkelen er temaet skjermbruk i et familieperspektiv, med et ekstra blikk på ungdom og dataspill. Forfattere er Magnus Eidem og Stian Overå
Les mer >
Bedringens sosiologi. Om potensiale i hverdagslig samhandling

Bedringens sosiologi er en bok som handler om det alminnelig og normale i møte mellom profesjonelle yrkesutøvere og mennesker som av ulike grunner trenger slike møter. Øystein Henriksen har omtalt boka.
Les mer >
Hva blir folkehelseeffekten ved å tillate salg av nye nikotinprodukter? Et forslag til rammeverk for å veie fordeler mot ulemper

Fagfellevudert artikkel av Karl Erik Lund, Tord Finne Vedøy og Ole Røgeberg.
Les mer >

forebygging.no er en kunnskapsbase og publiseringskanal
for folkehelse og rusforebyggende arbeid

Nye publiseringer

Bokomtale
Omtala av Reidar Dale
Gode foreldrerelasjoner
Bokomtale
Omtalt av Lena Benedicte Müller
Vold i nære relasjoner. Diskurser og fenomenforståelse
Artikkel
Magnus Eidem og Stian Overå
Gaming og skjermbruk i et familieperspektiv
Bokomtale
Omtalt av Øystein Henriksen
Bedringens sosiologi. Om potensiale i hverdagslig samhandling
Artikkel
Karl Erik Lund, Tord Finne Vedøy og Ole Røgeberg
Hva blir folkehelseeffekten ved å tillate salg av nye nikotinprodukter? Et forslag til rammeverk for å veie fordeler mot ulemper
Praksiserfaring
Petronelle Herbern
Å utvikle gode tiltak. Styrking av kontekstperspektivet i BTI
Artikkel
Eli Marie Wiig, Astrid Halsa og Bente Storm Mowatt Haugland
Generasjonsoverføring av rusproblemer - mødres frykt for fortida og dens påvirkning på framtida
Essay
Astrid Skatvedt og Bergljot Baklien
Det alminnelige som forsvant i koronaens tid – bekreftelsenes betydning

Snarveier

Tidlig innsats

Her finner du fagstoff, beskrivelser av aktuelle tiltak, tjenester og praksiserfaringer rettet mot tidlig innsats. FINN UT MER

Handling

På forebygging.no/handling finner du handlingsrettet fagstoff og erfaringer fra praksisfeltet FINN UT MER

Skole

Dette området er tilrettelagt for alle som arbeider med folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen. FINN UT MER

BTI

På denne siden finner du ressurser, kunnskap og verktøy som din kommune kan bruke i arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER

Program for folkehelsearbeid

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. FINN UT MER

Tidlig inn

Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)