Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 48h84x
(Skriv inn koden over.)

Å sette sosial og emosjonell kompetanse på timeplanen

Denne boka handler om hvorfor sosial og emosjonell kompetanse er viktig i skolen, og er en bok for lærere som jobber direkte med barn i skolen. Solfrid Raknes har omtalt boka, som er forfattet av Lindbäack og Glavin.
Les mer >
Den nasjonale Ungdatarapporten for 2020 er lansert

Ungdata er en nettbasert spørreundersøkelse som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner og skoler. Årets rapport viser at de fleste elevene har gode oppvekstvilkår og et liv preget av god livskvalitet. Flertallet rapporterer om god fysisk og psykisk helse, framtidsoptimismen er stor, og ungdomskriminaliteten flater ut. Dessverre er det fortsatt en del som er utsatt for mobbing, og 2020- rapporten viser at færre elever trives på skolen.

Les mer >
Oppvekstprofiler for kommuner og bydeler

En oppvekstprofil er det nye verktøyet kommunene kan benytte i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø. Formålet med oppvekstprofilene er å samle oppdatert oppvekst-statistikk på ett sted, og samtidig publisere statistikk som er unik for hver enkelt kommune. 

Les mer >
Til deg som har en rusavhengig i livet ditt

«Til deg» er en vakker bok, skrevet med mye kjærlighet, empati, kunnskap, omtanke og forståelse. Det er også en trist bok, som viser mange sider ved det å være pårørende. Det skriver Rikke Raknes i denne omtalen. Forfatter er Susanne Nymark.
Les mer >
Gatenær 2020

Gatenær 2020 ble arrangert som webinar 21/9-2020. Tema for konferansen er «Rusreformen – fra straff til hjelp – nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid? Foredragene finner du nå på forebygging.no
Les mer >

forebygging.no er en kunnskapsbase og publiseringskanal
for folkehelse og rusforebyggende arbeid

Nye publiseringer

Bokomtale
Omtalt av Solfrid Raknes
Å sette sosial og emosjonell kompetanse på timeplanen
Bokomtale
Omtalt av Rikke Raknes
Til deg som har en rusavhengig i livet ditt
Bokomtale
Omtalt av Vegard A. Schancke
Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn
Filmer
Filmopptak fra konferanse
Gatenær 2020
Kronikk
Kolbjørn Gjære og Yvonne Larsen
Rusforebygging i skolen – med nye læreplaner
Bokanmeldelse
Omtalt av Kristin Buvik
Fem forutsetninger for gode evalueringer
Kommentar
Marja Leonhardt, Mari Finstad Evenby, Stian Overå og Niri Talberg
Ungdom i koronatiden: Resultater fra ungdomsundersøkelse under korona-lockdown
Artikkel
Magnus Eidem og Stian Overå
Gaming og skjermbruk i et familieperspektiv

Snarveier

Tidlig innsats

Her finner du fagstoff, beskrivelser av aktuelle tiltak, tjenester og praksiserfaringer rettet mot tidlig innsats. FINN UT MER

Handling

På forebygging.no/handling finner du handlingsrettet fagstoff og erfaringer fra praksisfeltet FINN UT MER

Skole

Dette området er tilrettelagt for alle som arbeider med folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen. FINN UT MER

BTI

På denne siden finner du ressurser, kunnskap og verktøy som din kommune kan bruke i arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER

Program for folkehelsearbeid

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. FINN UT MER

Tidlig inn

Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)