Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: k6474a
(Skriv inn koden over.)

Nye publiseringer

«Det er ikke så lett å snakke om at barnet mitt blir holdt utenfor i leken». Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i barnehagen
Praksiserfaring av Ingrid Lund
Les mer »
Barnefattigdom er utviklingsfattigdom
Artikkel av Ivar Frønes
Les mer »
Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid
Bokomtale av Lena Benedicte Müller
Les mer »
Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning
Bokomtale av Rikke Raknes
Les mer »
Cannabisparadokset: mer liberale holdninger og økt risiko ved bruk
Kronikk av Anne Line Bretteville-Jensen og Jørgen G. Bramness
Les mer »
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)