Nye publiseringer

Nettressurser tilknyttet forebygging.no

  • kommunetorget.no

    kommunetorget.no Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt.

  • tidligintervensjon.no

    tidligintervensjon.no Tidligintervensjon.no speiler veilederen "Fra bekymring til handling", og er en nettbasert kunnskapsbase for tidlig identifikasjon og handling innen rusfeltet.

  • skole.forebygging.no

    skole.forebygging.no Skole.forebygging.no tilbyr informasjon og fagstoff om rusmiddelforebyggende og helsefremmende innsatser i skolen. Målgruppen er skoleledere, lærere og skolens samarbeidspartnere.

2015@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer