Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1k44ru
(Skriv inn koden over.)

Hva blir folkehelseeffekten ved å tillate salg av nye nikotinprodukter? Et forslag til rammeverk for å veie fordeler mot ulemper

Av: Karl Erik Lund, Tord Finne Vedøy og Ole Røgeberg (2020)

Publisert: 30.06.2020

DOI: https://doi.org/10.21340/wqx7-x410

Sammendrag
Tobakksindustrien planlegger å basere sin framtidige inntjening på produksjon av forbrenningsfrie nikotinprodukter. Disse skal erstatte de langt farligere sigarettene. Myndighetene må avgjøre om produktene skal få markedsadgang og hvor strengt de eventuelt skal reguleres i forhold til sigaretter. Potensiell helsegevinst fra substitusjonsbruk må veies opp mot potensiell helseforringelse fra tilleggsbruk. Vi lanserer et rammeverk for en slik vekting basert på anslag for produktenes risiko og bruksmønster. Vi bruker snus som eksempel, fordi det for dette produktet gir best grunnlag for å gjøre slike anslag.

 

Summary
The tobacco industry plans to base their future earnings on the production of non-combustible nicotine products. These might replace the far more harmful cigarettes. The authorities must decide whether the products should have market access and, in that case, how strictly they should be regulated in relation to cigarettes. In a public health perspective, health gains from substitution must be traded against the health loss from additional use. We are launching a framework for such weighting based on estimates of the products' risk and usage patterns. We use snus as an example, because the basis for making risk assessments are good and usage patterns are established.

Les mer >
Generasjonsoverføring av rusproblemer - mødres frykt for fortida og dens påvirkning på framtida

Av: Eli Marie Wiig, Astrid Halsa og Bente Storm Mowatt Haugland (2020)
DOI: https://doi.org/10.21340/0wnq-wa07

Sammendrag
Rusavhengige kvinner som har vokst opp med rusproblemer hos omsorgspersoner står overfor særlige utfordringer når de får egne barn. Hvordan skal en forebygge at barna utvikler egne rusproblemer eller tilsvarende vanskeligheter? For å undersøke hvordan mødrene forstår disse utfordringene, ble ni mødre dybdeintervjuet mens de var i døgnbehandling sammen med barna sine ved en rusinstitusjon i Norge. Mødrene arbeidet for å holde seg rusfrie, bli sensitive og forutsigbare mødre, bearbeide traumer, bygge nye sosiale nettverk og få tilhørighet til samfunnet. Det drøftes også hvordan hjelpetjenestene kan støtte disse familiene.

Les mer >
Det alminnelige som forsvant i koronaens tid – bekreftelsenes betydning

Av: Astrid Skatvedt, professor i sosiologi ved UiA  og Bergljot Baklien, pensjonert forsker ved FHI (2020)  

Les mer >
Korona tvinger fram nytenkning omkring fadderukene

En ny rapport om fadderperioden ved UiT i 2019 viser at DebutUKA i stor grad bidrar til at studentene får seg venner og et sosialt nettverk. Den viser at alkohol har en sentral plass når «ferske» studenter skal bli kjent med hverandre. Likevel skulle hele 33 prosent av studentene i 2019 ønske det var flere alkoholfrie aktiviteter. DebutUKA 2020 vil med svært stor sannsynlighet se veldig annerledes ut.

Les mer >
Tiltak i program for folkehelsearbeid i kommunene

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. 

Les mer >

forebygging.no er en kunnskapsbase og publiseringskanal
for folkehelse og rusforebyggende arbeid

Nye publiseringer

Artikkel av Karl Erik Lund, Tord Finne Vedøy og Ole Røgeberg
Hva blir folkehelseeffekten ved å tillate salg av nye nikotinprodukter? Et forslag til rammeverk for å veie fordeler mot ulemper
Praksiserfaring av Petronelle Herbern
Å utvikle gode tiltak. Styrking av kontekstperspektivet i BTI
Artikkel av Eli Marie Wiig, Astrid Halsa og Bente Storm Mowatt Haugland
Generasjonsoverføring av rusproblemer - mødres frykt for fortida og dens påvirkning på framtida
Bokomtale av Cathrine Eide
Ikke alltid fantastisk. Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid
Essay av Astrid Skatvedt og Bergljot Baklien
Det alminnelige som forsvant i koronaens tid – bekreftelsenes betydning
Bokomtale av Reidar Dale
Ungdom og psykisk helse
Bokomtale av Rikke Raknes
Se deg over skuldra
Kronikk av Nina Sterner
Et helsefremmende blikk på puben

Snarveier

Tidlig innsats

Her finner du fagstoff, beskrivelser av aktuelle tiltak, tjenester og praksiserfaringer rettet mot tidlig innsats. FINN UT MER

Handling

På forebygging.no/handling finner du handlingsrettet fagstoff og erfaringer fra praksisfeltet FINN UT MER

Skole

Dette området er tilrettelagt for alle som arbeider med folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen. FINN UT MER

BTI

På denne siden finner du ressurser, kunnskap og verktøy som din kommune kan bruke i arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER

Program for folkehelsearbeid

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. FINN UT MER

Tidlig inn

Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)