Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 65p655
(Skriv inn koden over.)

Fritidsklubb; utvikling, utforming og utfordringer

Fritidsklubbene har vært med oss siden 1950-tallet og har over tid utvikle en særegen utforming og metodikk rettet mot ungdomsperioden. I denne artikkelen ser Ivar Frønes på fritidsklubbenes utvikling, utforming og utfordringer.
Les mer >
Mange innsatte i norske fengsler har alkoholproblemer

Over halvparten av alle innsatte, rundt  55 prosent, hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet, forteller Hilde Pape. Hun er forsker ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og Folkehelseinstituttet.

Les mer >
Bakkebyråkrater er våre kamerater

Hva skjer når myndighetenes beslutninger skal implementeres av fagfolk på bakkeplan? I denne artikkelen gir Kristin Buvik innblikk i disse prosessene, som kan være nyttige for å forstå gapet mellom loven på papiret og policy på bakkeplan.
Les mer >
Koronatiltakene oppleves mest inngripende for unge

En ny undersøkelse viser at unge mellom 19 og 29 år som hadde mindre sosial kontakt på grunn av koronatiltakene, opplevde lavere livskvalitet enn eldre.

Les mer >
Det alminnelige som forsvant i koronaens tid – bekreftelsenes betydning

Koronatiltakene har gjort at den alminnelige, hverdagslige samhandlingen vi har hatt med hverandre brått har endret seg. Det gjør noe med de fleste av oss. Det skriver Astrid Skatvedt og Bergljot Baklien i dette essayet.
Les mer >

forebygging.no er en kunnskapsbase og publiseringskanal
for folkehelse og rusforebyggende arbeid

Nye publiseringer

Artikkel
Ivar Frønes
Fritidsklubb; utvikling, utforming og utfordringer
Artikkel
Kristin Buvik
Bakkebyråkrater er våre kamerater
Bokomtale
Omtalt av Bergljot Baklien
Den nye velferdsstatens historie: Ekspansjon og omdanning etter 1966
Kommentar
Ole Røgeberg, Tord Finne Vedøy, Karl Erik Lund
Kommentarer til: Øvrevik m.fl. - Tobakksprodukter og skadereduksjon - quo vadis
Kommentarartikkel
Johan Øvrevik, Tom K. Grimsrud, Rune Becher m.fl.
Tobakksprodukter og skadereduksjon - quo vadis
Praksiserfaring/novelle
Pernille Strindin
Hvorfor akkurat han?
Filmopptak konferanse
Av: KoRus-Nord, NAPHA, RVTS Nord, RKBU Nord, SANKS, VIVAT
Te ka slags nøtte - 2020
Digitalt kurs
Av: KoRus-Sør, FOUSAM, RKBU Vest-NORCE, Forebygging.no
Prosjektlederkurs BTI/BTS

Snarveier

Tidlig innsats

Her finner du fagstoff, beskrivelser av aktuelle tiltak, tjenester og praksiserfaringer rettet mot tidlig innsats. FINN UT MER

Handling

På forebygging.no/handling finner du handlingsrettet fagstoff og erfaringer fra praksisfeltet FINN UT MER

Skole

Dette området er tilrettelagt for alle som arbeider med folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen. FINN UT MER

BTI

På denne siden finner du ressurser, kunnskap og verktøy som din kommune kan bruke i arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER

Program for folkehelsearbeid

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. FINN UT MER

Tidlig inn

Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. FINN UT MER
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)