Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ms76x4
(Skriv inn koden over.)

Aktuelt

Tiltak i program for folkehelsearbeid i kommunene
[21.01.2020 Redaksjonen]

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. 

Mer...

Fortsatt nedgang i antall røykere i Norge
[20.01.2020 Redaksjonen]

For rundt 20 år siden røykte hver tredje nordmann daglig. Ifølge Statistisk sentralbyrå var det kun 9 prosent som røykte daglig i 2019. Samtidig er det en økning i andelen som snuser, og det gjelder særlig den yngre del av befolkningen.

Mer...

Tilskudd til kommunalt rusarbeid
[16.01.2020 Redaksjonen]

Norske kommuner kan nå søke om tilskudd til rusarbeid. Målet er økt og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Fristen for søknaden er 1.mars 2020.

Mer...

Cannabis - tema i ny utgave av magasinet Rusfag
[02.01.2020 Redaksjonen]

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). Magasinet er gratis, og har to utgivelser i året. Rusfag 2.2019 setter fokus på cannabis.

Mer...

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)