Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 532k5b
(Skriv inn koden over.)

Aktuelt

Nye folkehelseprofiler – med vekt på sosial bærekraft
[30.03.2020 Redaksjonen]

Tema for årets folkehelseprofiler er sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Her måler en i hvilken grad innbyggerne i de ulike fylkene kjenner på trygghet og tilhørighet i eget lokalsamfunn, og om de opplever at de har tilgang til grunnleggende goder.

Mer...

Nettressurs om psykososial omsorg ved en pandemi
[25.03.2020 Redaksjonen]

Psykososialberedskap.no er en ny nettressurs rettet mot personell med ansvar for å organisere, lede eller utøve psykososial ivaretakelse i kommuner og andre offentlige virksomheter. Nettressursen er utviklet av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Mer...

Informasjon og råd for barn og foreldre om korona
[16.03.2020 Redaksjonen]

Det er viktig å snakke med barn og unge for å unngå frykt, og for å skape trygghet nå som barnehager og skoler er stengt på grunn av korona-viruset. Mange barn har spørsmål og behov for informasjon om korona, og hva den enkelte kan gjøre for å hindre at smitten brer seg. Her har vi laget en oversikt over noen ressurser som kan være nyttige for barn og foreldre.

Mer...

Unge på bygda under lupen i ny Ungdata-rapport
[03.03.2020 Redaksjonen]

Om en vokser opp på bygda eller i en større by er mindre avgjørende for om ungdommer opplever å ha en god og aktiv hverdag. Selv om rammene rundt ungdomslivet kan være svært forskjellig i distriktet og i sentrale strøk, så er det overraskende mange likhetstrekk i livskvaliteten til de unge. 

Mer...

Psykiske problem kombinert med mye alkohol øker risikoen for tidlig død
[27.02.2020 Redaksjonen]

Det at personer har psykiske problemer og høyt alkoholinntak, bidrar til høyere risiko for negative helseutfall når de opptrer sammen enn hver for seg. Det kommer frem i en nylig publisert studie ledet av Folkehelseinstituttet (FHI). Funnene i studien støtter rådet om at personer med psykiske problem bør vurdere å avstå fra alkohol.

Mer...

Tiltak i program for folkehelsearbeid i kommunene
[10.02.2020 Redaksjonen]

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. 

Mer...

Fortsatt nedgang i antall røykere i Norge
[20.01.2020 Redaksjonen]

For rundt 20 år siden røykte hver tredje nordmann daglig. Ifølge Statistisk sentralbyrå var det kun 9 prosent som røykte daglig i 2019. Samtidig er det en økning i andelen som snuser, og det gjelder særlig den yngre del av befolkningen.

Mer...

Tilskudd til kommunalt rusarbeid
[16.01.2020 Redaksjonen]

Norske kommuner kan nå søke om tilskudd til rusarbeid. Målet er økt og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Fristen for søknaden er 1.mars 2020.

Mer...

Cannabis - tema i ny utgave av magasinet Rusfag
[02.01.2020 Redaksjonen]

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). Magasinet er gratis, og har to utgivelser i året. Rusfag 2.2019 setter fokus på cannabis.

Mer...

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)