Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: m5xcc5
(Skriv inn koden over.)

 

Bøter for brudd på reklameforbudet

Sosial- og helsedepartementet ønsker nå å gi Statens tobakksskaderåd og Rusmiddeldirektoratet anledning til å skrive ut dagbøter for fortsatte brudd på forbudene mot reklame for henholdsvis tobakk og alkohol. Departementet mener håndhevingen av lovene ikke er effektiv nok.

Av Eivind Jahren.

Rusmiddeldirektoratet mottar hvert år cirka 100 skriftlige henvendelser om brudd på alkoholreklameforbudet. I tillegg kommer en del muntlige henvendelser. Direktoratet vurderer det slik at det foreligger ulovlig reklame ved svært mange av disse henvendelsene. Når direktoratet anmelder sakene – hvilket skjer ved omtrent ti saker i året – blir de imidlertid ikke fulgt opp av politi og påtalemyndighet. Det synes ikke å være kapasitet til å prioritere slike saker. Hittil er derfor alle anmeldelser av denne typen blitt henlagt.

Det samme skjer stort sett med Tobakksskaderådets anmeldelse av brudd på tobakksreklameforbudet. Bare to anmeldelser er blitt fulgt opp siden 1990. Både i Rusmiddeldirektoratet, Tobakksskaderådet og departementet mener en at næringsdrivende trolig spekulerer i at overtrampene ikke blir fulgt opp av politiet.

Antallet overtredelser synes nå å øke betydelig. Når klare brudd ikke blir fulgt opp med sanksjoner, gir dette et uheldig signal om forbudets betydning.For å legge mer makt bak loven, ønsker nå Sosial- og helsedepartementet å gi de to direktoratene mulighet til å skrive ut såkalte "betingede mulkter". På den måten håper en å effektivisere håndhevelsen av forbudene. Forslag om endring av både alkoholloven og tobakksskadeloven er derfor sendt ut på høring, med frist til 6. oktober.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
08.03.2000

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)