Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5g7758
(Skriv inn koden over.)

 

Etterlyser nasjonal strategi

På Folkets ruskonferanse i midet av juni stilte mange spørsmål ved hvor sosialdepartementet vil med den store omorganiseringen av rusfeltet. Hva er målet og hva er strategien?

Det er de langsiktige og upopulære tiltakene i alkoholpolitikken som virker, sa sosialminister Guri Ingebrigtsen på Folkets ruskonferanse. Men selv om det var stor enighet om de langsiktige tiltakene i den restriktive alkoholpolitikken, ble det stilt spørsmål ved hva slags langsiktig strategi og mål som ligger bak desentraliseringen av rusforebyggingen til de regionale kompetansesentrene.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
08.03.2000

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)