Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0234b0
(Skriv inn koden over.)

 

Ferske tall fra SIFA

Omkring en fjerdedel av ungdom i alderen 15-20 år i Oslo og i underkant av en femtedel på landsbasis oppgir at de noen gang har brukt cannabis (hasj eller marihuana). Dette viser de ferske tallene fra SIFAs årlige spørreundersøkelse som publiseres nå.

Når det gjelder bruk av såkalt "harde" narkotiske stoffer, er det en liten, men økende gruppe som har noen erfaring med bruk av disse. I 1999 var det fire prosent på landsbasis og syv prosent i Oslo som noen gang har brukt amfetamin, og to prosent på landsbasis og fem prosent i Oslo som hadde brukt ecstasy. Når det gjelder andre såkalt "harde" stoffer, er andelen som oppgir at de noen gang har brukt slike stoffer lavere. Både når det gjelder bruk og holdning til narkotika tyder resultatene fra de årlige ungdomsundersøkelsene på at ungdom i siste halvdel av 1990-tallet, har et mer liberalt forhold til illegale rusmidler enn tidligere. I 1999 var det 12 prosent på landsbasis og 15 prosent i Oslo som mente at cannabis bør kunne selges fritt.

Alkoholdebuterer som 15 åringer

 Det store flertallet av ungdom i alderen 15-20 år har drukket alkohol. Gjennomsnittsalderen for første gang de unge har drukket alkohol er omkring 15 år. Etter at det gjennomsnittlige alkoholforbruket blant ungdom gikk ned i første del av 1990-tallet, har det de siste år igjen vært en klar økning. Gutter drikker mer enn jenter. Øl representerer mer enn halvparten av all alkohol ungdom drikker. Ungdom på landsbasis drikker imidlertid klart mer brennevin enn ungdom i Oslo, og jenter drikker mer vin enn det gutter gjør. Rusbrus utgjør bare en mindre del av det gjennomsnittlige alkoholforbruket blant ungdom.

Det er flere ungdommer på landsbasis enn i Oslo som har drukket hjemmebrent. Over en femtedel av ungdom i alderen 15-20 år oppgir at de har kjent seg tydelig beruset av alkohol mer enn 50 ganger. En fjerdedel mener at jevnaldrende og bekjente drikker mer enn de burde.

Færre røyker

 Noe over en femtedel av ungdom på landsbasis oppgir at de røyker daglig, mens den tilsvarende andel i Oslo er omkring en fjerdedel. Det er flere jenter enn gutter som røyker. Andelen ungdom i alderen 15-20 år som røyker daglig, har vist en nedadgående tendens både på landsbasis og i Oslo.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
08.03.2000

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)