Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: y38x66
(Skriv inn koden over.)

 

Tobakksindustriens erstatningsansvar

NOU 2000:16 Tobakksindustriens erstatningsansvar ble onsdag 28/6-2000 10.00 overrakt helseminister Tore Tønne. Utredningen konkluderer med at det kan være mulig å vinne frem for enkeltpersoner og fylkeskommuner som velger å gå til erstatningssøksmål mot norsk tobakksindustri.

Det er særlig tre typer av søksmål som kan være aktuelle i Norge: Erstatningskrav overfor tobakksindustrien fra personer som selv har røykt, evnt. deres etterlatte. Erstatningskrav overfor arbeidsgivere, yrkesskadeforsikringen og/ eller tobakksindustrien fra dem som har vært utsatt for passiv røyking. Erstatningskrav overfor tobakksindustrien fra fylkeskommuner for utgifter til sykehusbehandling av røykerelaterte sykdommer.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
08.03.2000

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)