Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 60tgwv
(Skriv inn koden over.)

 

Tviler på den norske narkotikapolitikken

Et klart flertall av de spurte i en landsdekkende undersøkelse tror ikke at dagens innsats mot narkotika er tilstrekkelig til å redusere problemet.

Undersøkelsen viser at kun en av fem tror den norske narkotikapolitikken bidrar til å redusere omfanget av problemene. Det er Aandal markedsanalyse som har utført undersøkelsen på oppdrag fra Aksjonsuka mot narkotika 2000. Undersøkelsen omfatter drøyt 1000 voksne respondenter, fordelt på hele landet. Et klart  flertall ønsker at det skal satses mer på opplysningsarbeid, kontrolltiltak og forebygging. Mer enn halvparten mener opplysningsarbeid er det viktigste  virkemiddelet i arbeidet mot narkotika.

Mer til opplysning og behandling

 Undersøkelsen viser at folks manglende tro på innsatsen mot narkotika ikke  er en skepsis til hva det satses på, men til hvor mye det satses. Nær 70% av de spurte ønsker mer opplysningsarbeid og kontrollinnsats, mens nærmere  80% synes det gjøres for lite på behandlingssiden. Kun 3% mener det satses for mye på opplysning og kontroll, mens 2% synes det brukes for mye til  behandling.

 Bred motstand

- Tallene viser at folk flest ikke ønsker et totalt annerledes politikk,  men de ønsker at det skal satses mer, sier Anne Bleiklie som er leder av styringsgruppa for Aksjonsuka mot narkotika 2000. I aksjonsuka som  startet 6. november, går 25 organisasjoner sammen med skoler,  politikontorer, ungdomsklubber og frivillighetssentraler om å markere  motstanden mot narkotika.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
08.03.2000

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)