Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7dw7o5
(Skriv inn koden over.)

 

Alkohol på timeplanen

Barn og ungdom har stor kunnskap om rusmidler og bruk av rusmidler i egen aldersgruppe, men ingen arena for å stille spørsmål ved eller diskutere rusbruk. Ideen bak det forebyggende prosjektet ”Ungdom og alkohol” er å sette bruk av rusmidler på timeplanen. Evalueringen viser at blant ca. 1000 elever som deltok i et prosjekt om alkohol, var det ingen alkoholdebut i den perioden prosjektet pågikk (et skoleår), og 25% av de som var begynt å smake på alkohol sluttet med eksperimenteringen i prosjektperioden .

I forrige uke kunne forsker Britt Unni Wilhelmsen presentere resultatene fra egen forskning for om lag 100 lydhøre deltakere på konferansen ”Te ka slags nøtte?” som Forebyggingsseksjonen ved kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken arrangerte.

- Evalueringen viste også at det var en reduksjon i forventninger til alkohol, og en signifikant sammenheng mellom reduserte forventninger til alkohol og redusert eksperimentering med alkohol. Elevene ble sosiale støttespillere for hverandre når de arbeidet sammen om å utsette alkoholdebut/ redusere eksperimentering med alkohol. De unge påvirkes kognitivt når de går ut med et budskap til andre, forteller Wilhelmsen.

Det nytter!

- Konklusjonen er at "det nytter" når de forebyggende oppleggene i skolen er basert på en teoretisk forståelse av hvorfor ungdom drikker, når gjennomføringen av oppleggene motiverer og aktiviserer elevene i det miljøet hvor rusmidler nyttes og når elevene selv får velge, forberede og ta ansvar for formidlingen av et forebyggende budskap til en valgt målgruppe. Nytten er størst når denne strategien benyttes årlig over en lengre skoleperiode og når det avsettes tid nok til gjennomføringen.

Målsettingene

 Prosjektet "Ungdom og alkohol" hadde følgende målsetting: å utsette alkoholdebut å redusere eksperimentering med alkohol å påvirke alkoholatferd gjennom å påvirke årsaker til drikking å gi anbefalinger om forebyggende tiltak i skolen.

 Undervisningsopplegget hadde fem tema:

Lokale tradisjoner for alkoholbruk blant unge. Smågruppediskusjoner. Valg av forebyggende oppgave. Undersøkende arbeid i lokalmiljøet (hjemmeoppgave). Sosiale normer for alkoholbruk blant unge. Presentasjon av data fra undersøkende arbeid (hjemmeoppgave). Hypoteser om drikking blant ungdom og korrigering av flertallsmisforståelser. Forberede forebyggende oppgave. Mestring av drikkepress/ rollespill. Brev (hjemmeoppgave). Forberede forebyggende oppgave. Holdninger til alkoholbruk. Forberede forebyggende oppgave. Presentasjon av selvvalgt forebyggende oppgave. Evaluering/ vurdering av prosjektet. Hvert tema har en tidsramme på 2 timer. Gjennomføringen går over 5 uker med 2 timer hver uke. Ansvaret for gjennomføringen er jevnt fordelt mellom lærere og gruppeledere.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
11.03.2001

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)