Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: fv5573
(Skriv inn koden over.)

 

Dugnad mot rus på Røros

- Vi må tydeliggjøre oss i rus-arbeidet og vise handling, sa sosialministeren. - Det er bra at politikerne får lufta seg litt, sier elevrådslederen, og har et vagt håp om at lufteturen vil resultere i mer enn festtaler.

Målet er færre rusmisbrukere og rus-relaterte samfunnsproblemer. - Vi trenger et tilbud som er stort nok og godt nok til at vi sammen kan finne løsninger på de utfordringene vi står overfor, sier sosialminister Ingjerd Schou (H). - Det må en dugnad til for å løse problemene omkring rus i Norge, fortsetter hun. På Røros mante hun til samarbeid og felles ansvar.

Helhet

Det var ikke mye nytt å komme med fra statsrådens hold, men det var en vilje til å lytte, og besøket ga en anerkjennelse av at problemer, som på Røros, tas på alvor. -Det er tre ledd som må styrkes for å få til et mer hensiktsmessig arbeid mot rus, sier Schou. - Forebygging, behandlingsdelen og rehabilitering. For å bedre den medisinske, sosiale og psykiatriske behandlinga av rusmisbrukere må for eksempel helsevesen og sosialsektoren jobbe sammen. Likedan når det gjelder rehabilitering og ettervern. Sammen med instanser som barnevern, skole og andre tilbud, sier Schou og peker på flere departementer som tar ansvar i så henseende.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
11.03.2001

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)