Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 043a1k
(Skriv inn koden over.)

 

Forebyggende aktiviteter i Rogaland

Forebyggingsteamet ved Rogaland A-senter har prioritert de kommunene man allerede har utviklet et samarbeid med, ved tildeling av stimuleringsmidler. Teamet har i liten grad drevet aktiv markedsføring av prosjektmidler til kom-munene. På bakgrunn av skrivet til kom-munene fra Sosialdepartementet, har kompetansesenteret mottatt få søknader.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
09.03.2001

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)