Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0nik36
(Skriv inn koden over.)

 

Forebygging på tvers

Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK-RUS) har tatt utgangs-punkt i Sosial- og helsedepartementets føringer om å styrke og revitalisere det forebyggende arbeidet mot rusmiddel-bruk og misbruk, og å føre den samlede innsatsen nærmere kommunene. Et nær-mere samspill mellom kunnskaps- og in-formasjonsflyt og strategisk planlegging, skal bidra til mer målrettede tiltak og bedre utnyttelse av kompetanse og res-surser på område.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
09.03.2001

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)