Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2u2124
(Skriv inn koden over.)

 

Økt liberalisering - dystre konsekvenser

Rapporten fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) (SIRUS-rapport nr 1 2001: Om sentrale deler av norsk alkoholpolitikk), behandler nyere endringer av norsk alkoholpolitikk, hvilke krefter som påvirker utviklingen og mulige fremtids-scenarier – effekter av endringer av avgiftsnivået på alkohol.

Ved å redusere prisene til svensk nivå beregnes økningen i det norske totalforbruket til ca 1,6 liter ren alkohol per innbygger over 15 år. Reduseres prisene til dansk nivå beregnes økningen til ca 2,7 liter, og ved en avgiftsreduksjon på 17,5% til omlag 0,5 liter.

I kapittel 4 gjøres det noen anslag over forventede skadevirkninger av økt gjennomsnittsforbruk ved ulike pris scenarier. Det fokuseres spesielt på dødelighet, ulykker, selvmord , drap og antall domsfellelser for vold. Det anslås at vi ved å redusere prisene til svensk nivå kan forvente en økning på omkring 600 dødsfall per år. Senkes prisene til dansk nivå kan antall dødsfall øke med nærmere 1000 per år. Forfatterne av rapporten  Horverak, Nordlund og Rossow  understreker at anslagene er beheftet med stor grad av usikkerhet, og det forutsettes at andre relevante samfunnsforhold , for eksempel vår  nordiske måte å drikke på, ikke endres vesentlig. 

Les rapporten i sin helhet under nyheter på www.SIRUS.no.  

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
09.03.2001

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)