Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 31c036
(Skriv inn koden over.)

 

Samarbeid om yngre rusmisbrukere

I løpet av dette året har Midt-Norsk Kom-petansesenter for rusfaget (MNK-RUS)gått gjennom både personellmessige og faglige endringer. Det er ansatt ny faglig leder, og fagstaben er økt fra fire til syv medarbeidere, fordelt på kontorene i Levanger, Trondheim og Ålesund. Tre av disse stillingene er knyttet til rusforebyggende arbeid, mens en stilling i Trondheim er knyttet til spisskompetanseområdet.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
09.03.2001

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)