Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: wo70vo
(Skriv inn koden over.)

 

Storsatsning mot mobbing også neste år

Kilde: NRK og P4 Ved skolestart i høst var det oppstart for det mest omfattende tiltaket mot mobbing i den norske skolen noengang. Nå har regjeringen satt av penger til instruktøropplæringen også for neste år.

Les om "mobbeprogrammet" [Mer]

Video: Se professor Dan Olweus foredrag på Sundøya 13.juni 2001 [Her]

Kilde NRK [Gå til]

Tema i Folket [Her]

Olweus` program mot mobbing i skolen er i en særstilling når det gjelder forebyggingsprogrammer med dokumentert effekt. Evaluering viser at programmet gjennomgående reduserer rapportert mobbing med 50%. I tillegg bidrar programmet til å redusere antisosial atferd som tyveri, skadeverk, slossing og skulking.

Programmet viser seg også å bidra til å bedre det sosiale "klimaet" i skolene (Olweus & Limber, 1999). Programmet anbefales brukt i skolene i Norge uten behov for videre evaluering (KUD/BFD, 2000). Olweus` anti-mobbeprogram  har også vakt stor internasjonal interesse og anbefales som ett av 10 virksomme programmer mot vold i USA (Olweus & Limber, 1999).

 - Inneværende skoleår har tilbudet gått til noen skoler i Troms, Sør-Trøndelag, Hordaland, Oslo og Akershus. I tillegg var det endel instruktører utenom disse fylkene som fikk delta, forteller prosjektleder Reidar Tyholdt.

 Invitasjon til deltakelse i programmet fra neste skoleår av vil bli sendt til resten av Nord-Norge, Sogn og Fjordane og Hedmark like over nyttår, med oppstart høsten 2002.

Redaksjonen forebygging.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
09.03.2001

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)