Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0qi034
(Skriv inn koden over.)

 

Videreutdanningen i rusforebyggende arbeid styrkes

Sosialminister Guri Ingebrigtsen oppretter delstillinger ved Høgskolen i Narvik, knyttet til de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål for å styrke videreutdanningen i rusforebyggende arbeid.

Som et ledd i omorganiseringen av det statlige arbeidet med forebygging av rusmiddelproblemer, har Sosial- og helsedepartementet i statsbudsjettet for 2001 varslet en styrking av kunnskapsproduksjonen og undervisningen ved universiteter og høgskoler. Les pressemeldingen her

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
11.03.2001

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)