Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: j4vm5m
(Skriv inn koden over.)

 

2 nye forslag sendt ut til høring

Helsedepartementet har sendt "forslag om røykfrie serveringssteder m.v." og "salg av nikotinholdige legemidler utenom apotek" ut på høring.

Nikotinholdige legemidler, nikotintyggegummi, depotplaster og inhalator, er reseptfrie legemidler. Produktene er ment som hjelpemidler ved røykeslutt. Hovedregelen etter legemiddelloven § 16 annet ledd er at legemidler, også reseptfrie, kun omsettes til sluttbruker gjennom apotek. I det ene høringsnotatet foreslår departementet endring av forskriften som vil innebære at det skal være tillatt å selge nikotinholdige legemidler som nikotintyggegummi, nikotinplaster og nikotin-inhalator i bl.a. dagligvarehandelen, kiosker og bensinstasjoner.

 Begrunnelsen for forslaget er at det foreligger i dag vitenskapelig dokumentasjon på at sannsynligheten for å lykkes med et røykesluttforsøk øker med 1½ til 2 ganger dersom nikotinholdige legemidler benyttes. Bare 15% av de som forsøker røykeslutt benytter i dag slike produkter. Bedret tilgjengelighet vil trolig føre til økt bruk av nikotinholdige legemidler til røykeavvenning.

Tobakksskadelovens utgangspunkt er i dag at alle lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang, skal være røykfrie. Departementets forslag i det andre høringsnotatet innebærer at røyking ikke skal tillates i serveringssteder. Det vil si at slike steder omfattes av hovedregelen om total røykfrihet

Det fremgår av forslaget at serveringssteder er steder hvor det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Servering etter selvbetjeningsprinsippet omfattes. Det er ikke avgjørende om det finnes sitteplasser eller bord. Videre er det uten betydning hvilken betegnelse som benyttes på stedet.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
22.03.2002

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)