Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6vw68n
(Skriv inn koden over.)

 

Adferdsproblemer og effektive tilltak

Mari-Anne Sørlie,forsker ved senter for klinisk psykologisk forskning, Psykologisk institutt Universitetet i Oslo presenterer i en videokronikk på forebygging .no en beskrivelse av adferdsproblemer blant barn og unge, lovende tiltak i skolen og forutsetninger for vellykket implementering.

Sørlie har utgitt boken " Alvorlige atferdsproblemer og lovende tiltak i skolen". Boken er grunnlaget for videokronikken.

Sørlie hevdet at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer utgjør en særdeles utfordrende gruppe både for foreldre, skolen, hjelperapparatet, kriminalomsorgen og samfunnet generelt. 1-2% av barn og unge i Norge antas å være i høy risiko og 3-5% i moderat risiko for å utvikle slike problemer.

De fleste tiltak for å forebygge antisosial atferd , vold, kriminalitet og rusmisbruk har hatt liten effekt, men i løpet av de siste 10-15 årene har man  funnet fram til familie- og skolebaserte tiltaksmodeller som har gitt lovende resultater. På grunnlag av en bred gjennomgang av nyere norsk og internasjonal forskning beskriver Sørlie de internasjonalt mest lovende tiltaksmodellene som er prøvd ut i normalskolen for å forebygge eller moderere antisosial atferd.  Hun gir eksempler både på elevsentrerte, skole- og klassesentrerte og multisentrerte tiltak med påviste effekter.

Forskeren gir en oppdatert kunnskapsoversikt som kan være til nytte i planlegging av tiltak og strategier for å forebygge atferdsproblemer blant barn og unge.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.03.2002

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)