Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 757hf5
(Skriv inn koden over.)

 

Bedre mulighet for å kontrollere forskrivningen av Rohypnol

Helsedepartementet har i dag bedt Legemiddelverket omklassifisere legemidlene Rohypnol og Flunipam fra B-preparater til A-preparater. Dette betyr bl.a. at det vil kreves særskilt A-resept for å forskrive disse legemidlene.

Dette kommer fram av en pressemelding fra Helsedepartementet. Som det går frem av pressemeldingen vil disse legemidlene fortsatt ha en plass i klinisk praksis. Endringen i reseptgruppestatus vil etter Legemiddelverkets vurdering ikke endres ved dette, men vil gi et forsterket signal om stoffets misbrukspotensiale, om behovet for rasjonell forskrivning, og om at forskrivningen vil bli underlagt sterkere kontroll.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
22.03.2002

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)