Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4374t3
(Skriv inn koden over.)

 

Den offentlige innsatsen på alkoholområdet i Danmark

Dette er hovedoverskriften i en rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen i Danmark

Rapporten inneholder en beskrivelse av utviklingen i alkoholforbruket og den danske alkoholkultur. Den belyser sammenhengen mellem forbruksnivået og de samfunnsmessige konsekvensene av alkoholforbruket.

Den eksisterende innsatsen innenfor alkoholbehandling og –etterbehandling samt tilgrensende forebyggingstiltak beskrives. Rapporten gir en karakteristikk av målgruppen, som får behandling og av særlige målgruppers problemer.

I rapporten  avdekkes en rekke problemområder innen for forebygging, behandling og tiltak som skal følges oppetter behandling. Det legges særlig vekt på koordinering  og sammenheng i tiltak som iverksettes.

Til slutt fremsetter arbeidsgruppen en samlet strategi for innsatsen på alkoholområdet i form av en rekke anbefalinger.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.03.2002

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)