Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 67x443
(Skriv inn koden over.)

 

Det er farlig å være ung og sårbar

I en kronikk i Aftenposten gir Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, et riss av utviklingen i narkotikamisbruk blant norsk ungdom.

I krionikken oppsummerer Pedersen utviklingen av narkotikabruk blant ungdom fra slutten av 1960-tallet og frem til idag.

Han oppsummerer denne gjennomgangen med at for de fleste ungdommer i Norge er i dag hasj tilgjengelig i deres oppvekstmiljø. I Oslo vil minst en av tre - kanskje flere - prøve stoffet. Men de fleste lar det bli med få ganger. Ecstasy og amfetamin brukes fortsatt bare av en liten minoritet, selv om også den er blitt mye større. Det samme gjelder de aller mest belastede: Antallet som setter heroin med sprøyte utgjør en svært liten andel av ungdomskullene, men gruppen er likevel blitt fordoblet de siste ti år.

Selv om mediene etter Pedersens oppfatning tenderer mot å dramatisere bildet mener han at rusmisbruk i form av både alkohol og narkotika har fått et feste på måter vi ennå ikke klart ser konsekvensene av. Han ser en  klar sammenheng mellom tyngre misbruk, og klassiske risikofaktorer, men i forhold til det tilfeldige og eksperimentelle misbruket blir de bakenforliggende belastningene mindre distinkte og dels får gruppen et klarere subkulturelt preg.

Klassiske risikofaktorer møter utfra Perdersens vurdering  nye subkulturelle mønstre. Det er blitt farligere å være sårbar.  Pedersen tror vi vil kunne se større grupper av sårbare ungdommer, med varig tilhørighet i en sosial randsone. Etnisk minoritetsbakgrunn kan komme til å spille en mer negativ rolle mener han, i tillegg til at manglende utdannelse kan få mer dramatiske konsekvenser. Mot dette er ikke mer metadon eller Subutex egnet medisin. Snarere trengs det et systematisk forebyggende arbeid, blant brede grupper av vanlig ungdom avslutter Pedersen

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.03.2002

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)