Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 57b76d
(Skriv inn koden over.)

 

Fokus på narkotika nr.6

EMCDDA har nylig publisert en ny policy orientering: Rekreasjonsbruk av narkotika-en hovedutfordring for EU.

Fokus på narkotika er en serie policy-orienteringer som utgis av Det Europeiske Overvåkningsenteret for Narkotika og Narkotikamisbruk (ENONN), Lisboa. Orienteringene utkommer 6 ganger i året på EU`s 11 offisielle språk samt norsk.

I den siste orienteringen settes fokus på rekreasjonsbruk av narkotika med følgende definisjon på rekreasjonsbruk: bruk av psykoaktive stoffer i utelivsmiljøer for å ha det gøy.

Rekreasjonsbruk blir stadig vanligere blant unge, utdannede og relativt velstående personer i arbeid. Trendene varierer likevel svært mye fra et EU-land til et annet. Spørreundersøkelser gjennomført i utelivsmiljøer har vist at livstidsutbredelsen for ecstasy f.eks er 22% i Athen og 85% i London.

Undersøkelser gjennomført i en rekke EU-land avdekker gjennomgående at mestparten av all rekreasjonsbruk av narkotika er et ledd i en balansert forbrukerlivsstil- og avgrenset til en bestemt fase av unge menneskers liv, før arbeid og ansvar for egen familie tar over. Det synes imidlertid alltid å finnes en kjerne tunge rekreasjonsbrukere.

Det konkluderes bl.a med at  rekreasjonsbruk er så pass omfattende at målrettede, konkrete tiltak må settes inn. Deretter kreves målrettet forskning for å avdekke bruksmønstre og brukskontekst, risikooppfatning og tiltak. Tiltakene som settes inn i en utelivssammenheng må være realistiske og fokusere på personalisert, evidensbasert og balansert informasjon særlig om risiko for helseskader på lang sikt.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.03.2002

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)