Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 14p26j
(Skriv inn koden over.)

 

Medvirkning og rusforebyggende arbeid. Idealer eller realiteter?

I en kronikk i forebygging.no stiller Bjørn Hauger spørsmålet om arbeidsmåter basert på medvirkningsbaserte strategier noen plass i det rusforebyggende arbeidet.

 I kronikken viser Bjørn Hauger til at i forebyggingsammenheng knyttes medvirkningtankegangen opp til WHO sine programerklæringer om helsefremmende arbeid. Denne ideologien har også kommet til uttrykk i mange offentlige dokumenter om rusforebyggende arbeid.

Likevel mener han det finnes mange eksempler på at det er et stort gap mellom idealer om medvirkning og maktoverføring i lokale forebyggingsprosjekter - og det som skjer i praksis. I mange kommuner har det nå gjennom flere år vært jobbet systematisk for å få til en bred lokalsamfunnsmobilisering i det rusforebyggende arbeidet: Heistad bydel i Porsgrunn, fire skolekretser i Arendal kommune og 16 skolekretser i Larvik kommune er eksempler på dette  I Larvik ble det over en tre års periode arrangert over førti nærmiljøkonferanser i de 16 bydelene i kommunen. Rundt 2000 innbyggere i kommunen har deltatt på disse arrangementene. I 2001 telte man opp at det hadde blitt gjennomført over 90 forebyggende tiltak som et resultat av disse konferansene.

I nærmiljøkonferansene har fagfolk, politikere og innbyggere sittet rundt små bord og pratet om hva de kan gjøre i fellesskap. Gjennom disse møtene har det blitt spunnet enn tynn tråd av tillit og forståelse mellom innbyggerne og kommunen.

Det er nettopp dette som er kjernen i medvirkningtanken - og i medvirkningsbegrepet mener Bjørn Hauger. Medvirkning handler om å lage tråder som knytter folk sammen. Det handler om å ta i bruk arbeidsmåter der folk med ulik bakgrunn blir inkludert i arbeidet, lyttet til og forstått. Og gjennom å jobbe sammen på en slik inkluderende måte vil det også utvikle seg nye relasjoner og handlingsmønstre.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.03.2002

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)