Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: n778e3
(Skriv inn koden over.)

 

Nordiske ministre sier nei til legalisering

Ministere med ansvar for bekjempelse av narkotikamisbruk sier ja til omsorg og hjelp til rusmiddelmisbrukere, og fortsatt nei til legalisering.

Nordisk Ministerråd med ansvar for bekjempelse av narkotikamisbruk var samlet 19. november 2002 i Oslo. Det sentrale temaet for møtet var ”Den nordiske narkotikapolitiske debatt”. I den forbindelse vedtok ministrene en felles uttalelse om omsorg og hjelp til narkotikamisbrukere.

Nordisk Ministerråd går inn for en balansert og differensiert narkotikapolitikk, basert på realistiske mål og tilsvarende virkemidler. Ministerrådet understreker at de ikke støtter tiltak som innebærer legalisering. Ved å tillate bruk av rusmidler som i dag er ulovlige, er risikoen for at flere vil bruke narkotika stor. Ministrene mener det er godt dokumentert at økt tilgjengelighet medfører økt forbruk, og økt forbruk er identisk med flere problemer. 

I stedet mener Ministerrådet det er nødvendig å enes om et konsistent budskap om at bruk av narkotika er farlig og i høyeste grad en trussel mot den enkeltes og samfunnets velferd. Dette må gjentas over lengre tid, og innholdet må være basert på dokumentert kunnskap og fakta. Dette skal imidlertid ikke være til hinder for nasjonale variasjoner og lokal forankring.

Nordisk Ministerråd er også svært urolig over spredningen av narkotikamisbruket og smittsomme sykdommer relateret til stoffmisbruk innenfor Nordens nærområder. Ministerrådet vedtok derfor en strategi for et samarbeid mellom Norden, de baltiske lande og Nordvest-Russland på narkotikaområdet.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.03.2002

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)