Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: u2r4or
(Skriv inn koden over.)

 

Norske alkoholavgifter redder liv

Sammenhengen mellom avgifter, konsum og skader er den del av alkoholpolitikken som er mest grundig studert skriver divisjonsdirektør Gunn-Elin Aa Bjørneboe og avdelingsdirektør Mari Trommald i Sosial- og helsedirektoratet i en kronikk i VG mandag 25. november.

En overordnet målsetning for alkoholpolitikken er en betydelig reduksjon i de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk påpeker Bjørneboe og Trommald, og viser til den nylig fremlagte handlingsplanen fra Regjeringen

Ved gjennomgang av aktuelle virkemidler viser det seg at de mest effektive er de strukturelle virkemidlene slik som tilgjengelighet, åpningstider og promillegrenser. De holdningsskapende tiltakene som har som mål å endre folks adferd og drikkemønster, viser seg å ha mindre effekt.

Det er  en klar sammenheng mellom totalkonsumet i befolkningen og alkoholrelaterte dødsfall. Dette er godt dokumentert og gjør seg gjeldene i alle land uavhengig av alkoholpolitikk og alkoholinntak. I land hvor man har gjort store og raske endringer av pris eller tilgjengelighet på alkohol, har man umiddelbart kunne lese dette på skade og voldsstatistikken. Høyere alkoholavgifter får folk med høyt konsum til å drikke mindre, og det gir også moderate konsumenter et insentiv til fortsatt å ha et moderat alkoholforbruk.

En endring av de norske alkoholavgiftene vil  nødvendigvis ikke kunne forebygge dødsfall som følge av forgiftet smuglersprit. Smugling og illegal produksjon av alkohol finnes i alle europeiske land, uavhengig av landenes alkoholpolitikk.

Norge ligger relativt høyt i forhold til andre land med hensyn til dødsfall i forbindelse med alkoholinntak til tross for at Norge fortsatt har et av de laveste konsumnivå i Europa. Dette skyldes blant annet at det nordiske drikkemønstret er preget av mange episoder med beruselse eller helgefyll. En reduksjon i alkoholavgiften vil i så måte være et tiltak som ikke anbefales, fordi dette vil bidra til økt konsum og en økning av sosiale og helsemessige skader.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.03.2002

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)