Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e7wo8r
(Skriv inn koden over.)

 

Ny bok om alkoholpolitikk i Norden

NORDISKA NÄMNDEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING har utgitt denne boken: "The Effects of Nordic Alcohol Policies" med følgende undertittel: "What happens to drinking and harm when alcohol controls change"

Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (NAD) inngår i det nordiske samarbeidet som gjenomføres innenfor rammene av Nordiska ministerrådet.

NAD ble opprettet i  1978 og har til oppgave å fremme og utvikle tverrvitenskaplig samarbeid innen alkohol- og narkotikaforskning samt innen forskning om andre avhengighetsfremmende midler. Virksomheten er i hovedsak innrettet mot samfunnsvitenskaplig forskning, inklusive sosialmedisin og sosialpsykiatri.

I den nylig utgitte boken som forøvrig kan bestilles fra NAD, behandles de virkninger som endringer i pris og tilgjengelighet har på totalforbruket og skader av alkohol. Det er lagt stor vekt  på hvilke virkninger endringer har på ulike forbrukergruppers drikking. Forskerne i boka slår fast at endringer i pris og tilgjengelighet har sterkere effekter på stordrikkernes forbruk enn på moderate drikkeres forbruk.
Blant de mindre kjente forskningsfunn som legges fram er virkningene av innføring av skjenking døgnet rundt i Reykjavik. Dette førte til markert økning i vold og fyllekjøring. 

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.03.2002

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)