Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 37f5bt
(Skriv inn koden over.)

 

Politiets narkotikabekjempelse 2003-2008

For første gang foreligger nå en samlet handlingsplan for å samordne og effektivisere politiets arbeid mot narkotika, laget av Politidirektoratet.

Handlingsplanen mot narkotika gir en samlet oversikt over politiets organisering og kompetanse på narkotikafeltet, og tar for seg en rekke tiltak som både skal redusere etterspørselen etter og tilgangen til narkotika. Den omhandler følgende hovedområder:

Tiltak mot misbrukere og bakmenn
Politiet vil avdekke nettverkene involvert i alvorlig narkotikakriminalitet, og straffeforfølge bakmennene.

Narkotika i ungdomsmiljøene                                                                                               Politiet ønsker å skape "uro" i ungdomsmiljøer der narkotika misbrukes. Slik urovirksomhet fra politiet øker oppdagelsesrisikoen for ungdommene, gir politiet kunnskap om utviklingen og byr på muligheter for dialog med ulike ungdomsmiljøer.

Narkotika i trafikken
Kjøring i narkotikarus er et tiltagende problem. Det vil politiet motvirke gjennom flere trafikkontroller rettet mot rus.
Politidirektoratet skal i samarbeid med påtalemyndighetene utvikle og teste nye "narkometer" til bruk for politiet.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.03.2002

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)