Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2vf682
(Skriv inn koden over.)

 

RUStelefon for ungdom og foreldre

RUStelefonen som er et nasjonalt tilbud til foreldre og ungdom som ønsker informasjon om rus og rusmisbruk, ble offisielt åpnet 6. desember.

RUStelefonen er tidligere omtalt på nyhetssiden til forebygging.no der det ble redegjort for bakgunnen for opprettelse av telefontilbudet.

Under åpningen sa sosialministeren at i regjeringens arbeid med rusmiddelpolitikken er det et særlig fokus på ungdom og forebygging. Det at foreldre og ungdom bryr seg og har kunnskap om rusmidler, er den beste måten å forebygge på mener sosialministeren.

RUStelefonen er et offentlig tilbud til foreldre og ungdom som ønsker informasjon om rus og rusbruk. Her vil fagpersoner gi råd og informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i alle landsdeler. Innringerne kan være anonyme, og det legges vekt på den gode, profesjonelle samtalen. Det skal være en lav terskel for å ringe.

RUStelefonens nummer er 08588, og er åpen alle dager mellom kl. 1300-2100.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.03.2002

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)