Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ves6r1
(Skriv inn koden over.)

 

Sammenhengen mellom alkoholavgift og helseskader

Notatet med tittelen ”Sammenhengen mellom alkoholavgift og helseskader”er utarbeidet av Vin- og brennevinsimportørenes forening. Følgebrevet har overskriften ”Til norske politikere” og er datert 23. oktober 2002. Notatet inneholder sterk kritikk av SIRUS-rapport nr 1/2001 Om sentrale deler av norsk alkoholpolitikk.

SIRUS sendte et notat til Sosialkomiteen og Finanskomiteen på Stortinget som relaterer seg til dokumentet fra Vin- og brennevinsimportørenes forening.

SIRUS mener VBFs dokument bygger på spesielt selekterte utsnitt av ulike datatilfang, og at konklusjoner til dels trekkes på bakgrunn av små tall med store tilfeldige variasjoner, uten noen angivelse av usikkerhet eller feilmarginer. SIRUS påpeker at det finnes et overveldende antall økonometriske studier, både fra Norge og en mengde andre land, som dokumenterer en klar sammenheng mellom priser og omsetning av alkohol. Også sammenhengen mellom forbruk og alkoholrelaterte skader og dødsfall er veldokumentert.

SIRUS knytter ellers kommentarer til føglende 4 hovedpunkter i dokumentet fra VBF:

1) 1. januar 1993: Danmark reduserer avgifter på øl og vin – svak nedgang i alkoholforbruk

2) 1. juli 1999: Sveits reduserer avgift på brennevin med 15,9% - nedgang i alkoholforbruk

3) Norge 1999: Fylkene med lavest priser har minst alkoholskader og alkoholrelaterte dødsfall

4) Hovedkritikk av SIRUS’ spådommer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.03.2002

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)