Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 038s33
(Skriv inn koden over.)

 

Snusing og helseeffekt

Årlig legges 400 tonn snus under norske lepper

Snusing og helseeffekt var temaet på et presseseminar i regi av Tobakksfritt 11. november. Utgangspunktet var en ny opinionsundersøkelse om snusing og helseeffekt. Undersøkelsen som har blitt utført på landsbasis og blant 882 personer over 18 år, viser at 4% snuser daglig, 2% av og til og 94% aldri. Snusing er et mannsfenomen da hele 8% av alle menn men kun 1% kvinner i Norge snuser daglig.

- Mens tidligere storbrukere av snus var fiskere og skogsarbeidere, har bruken nå spredt seg til idrettsutøvere, akademikere og andre høytlønte, sa forsker Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning SIRUS. Han sa også at snusere ofte er blandingsbrukere dvs. at de både røyker og snuser. - Snusbrukere starter helt nede i 14-15-årsalderen, noe som er gjennomsnittlig tidligere enn for brukere av tobakk, avsluttet Lund.

På presseseminaret redegjorde Leder i Tobakksfritt, professor Tore Sanner ved Radiumhospitalet  for hva vi i dag vet om helsefarene knyttet til bruk av snus. Sanner sa han var overbevist om at snusing kan gi økt kreftrisiko, men at det ikke finnes dokumentasjon på hvor stor risikoen er. Nå begynner ungdom i 14-15-årsalderen å snuse og vi vet ikke noe eksakt om helseskadene før disse har vært brukere i flere år. - Helseskadene ved snus kan derfor være større enn vi er klar over, sa Sanner. 

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.03.2002

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)