Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: b74q15
(Skriv inn koden over.)

 

Socialstyrelsen i Sverige fordeler 25 millioner.

Tilskuddet fordeles til frivillige organisasjoner som arbeider med narkotikaforebygging

De prosjektene vi satser på har som formål å stimulere kommunikasjon mellom mennesker, utvikle barns og ungdommers sosiale miljö og styrke foreldre- og voksenrollen i arbeidet mot narkotika, sier Leif Näfver, sjef ved Socialstyrelsens sekretariat for frivillige organisasjoner.

For å få bedre kunnskaper om effekter av narkotikaforebyggende arbeid har Socialstyrelsen engasjert professor Charlie Eriksson ved Örebro Universitet som vitenskaplig leder for å dokumentere og vurdere prosjektene. Dette arbeidet skal pågå i to år. Regjeringen skal få tilbakemelding om effektsvurderingene våren 2005.

Totalt fikk Socialstyrelsen inn 176 søknader med et samlet søknadsbeløp på 180 millioner

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.03.2002

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)