Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: vv07a3
(Skriv inn koden over.)

 

WHO med verdens helserapport for 2002

Alkohol er ansvarlig for 3,2 prosent av alle dødsfall i verden – totalt ca. 1,8 millioner mennesker, viser WHOs World Health Report.

I World Health Report som nylig ble offentliggjort peker WHO på at alkohol forårsaker 4 prosent av «global desease burden» (global sykdomsbyrde) og 3,2 prosent av alle dødsfall. WHOs beregninger av ulike helserisiki, konkluderer med at alkoholen tar 1,8 millioner liv. Ulovlig narkotikabruk fører til sammenlikning til 200.000 dødsfall årlig, mens røyking må ta ansvar for 8,8 prosent av alle dødsfall som utgjør 4,9 millioner årlig.

Alkohol og tobakk er to av de ti største faktorene i verden bak sykdom og lidelse. Mellom 8 og 18 prosent av de totale lidelser og sykdommer som europeiske menn utsettes for skyldes alkohol. For begge kjønn står alkohol for mellom 9-10 prosent av  tapte leveår og tapte friske år .

Rapporten gir også en vurdering av hvordan risiko kan reduseres, og hvor lang tid det tar før tiltak gir resultater. En fjerdedels reduksjon av alkoholforbruket kan lede til en 15 millioner færre  tapte og skadde i år 2010 på verdensbasis.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.03.2002

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)