Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 535o8s
(Skriv inn koden over.)

 

100 000 barn gruer seg til jul

Borgestadklinikken estimerer at mellom 160 000 og 230 000 barn i Norge kontinuerlig lever i en livssituasjon hvor en av foreldrene har et stort forbruk av alkohol. Julen er en særlig vanskelig tid.

Tallene er basert på følgende :

Borgestadklinikken anslår altså at mellom 160 000 og 230 000 barn i Norge kontinuerlig lever i en livssituasjon hvor en av foreldrene har et stort forbruk av alkohol.

Anslaget fra en rapport som ble lagt frem for EU-kommisjonen i 1998 av Eurocare, en alkoholpolitisk organisasjon og COFACE, Sammenslutningen av familieorganisasjoner i EU viser at rundt 100 000 norske barn har problemer pga. foreldrenes alkoholforbruk Problemer i denne sammenheng knyttes til vedvarende alkoholproblemer

I henhold til tall oppgitt av Statens helsetilsyn (i bladet Helsenytt) anslås det at 160 000 -
210 000 barn lever med foreldre som har alkoholproblemer

Fra Danmark og Sverige er situasjonen følgende::
I henhold til ferske tall fra Sunnhetsstyrelsen (Folkehelseinstitutt) i Danmark anslår man at 10 - 20 % av den voksne delen av befolkningen drikker mer enn det som er anbefalt grense. Det tilsvarer ca 600 000 innbyggere. Det er sannsynlig at en tredjedel av disse har barn, og mange har mer enn ett. Alkoholkonsumet i Danmark er høyere enn i Norge, men det er en parallell i problemstilling.

Sveriges myndigheter anslår at minst 150 000 barn lever i familier med rusmisbruk. Alkoholkonsumet i Sverige ligger litt over nivået i Norge.

Som det fremgår handler disse tallene i hovedsak om barn som lever med foreldre med et problematisk forhold til alkohol. I tillegg kommer altså barn som opplever enkelte eller gjentatte situasjoner hvor foreldre drikker for mye, men som ellers har et mer normalt forbruk.

En fersk undersøkelse fra MMI viser at et betydelig antall foreldre tar hensyn til barna ved å ikke drikke alkohol julaften. 40 prosent av den voksne befolkningen lar hensynet til barnas trygghet komme først. De drikker ikke alkohol julaften. 28 prosent av de voksne i Oslo drikker ikke alkohol julaften når barn er til stede, Nord-Norge 44 prosent og på Vestlandet 52 prosent.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.04.2003

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)