Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e0013r
(Skriv inn koden over.)

 

Å lære opp foreldre kan bedre barns atferd

Gruppebaserte foreldreopplæringstiltak og mediebasert atferdsterapi kan bedre atferdsvansker hos barn og unge

Omtrent 10 prosent av norske skoleelever har så store atferdsvansker at det er grunn til bekymring, mens nær 40 prosent av 14-15-åringer sier de har følt seg triste eller ”deppa i perioder”. Det viser rapporten ”Mot i brystet” fra Den norske lægeforening.

I denne rappporten oppsummeres forskningsbasert kunnskap om tiltak som påvirker lettere psykiske problemer eller atferdsvansker hos barn og unge i alderen 6 til 20 år.

Den beste, tilgjengelige dokumentasjonen viser følgende:

  • Gruppebaserte foreldreopplæringstiltak endrer barns atferd over tid mer effektivt enn individuelle tiltak til foreldrene. Tiltak som involverer foreldre eller familie virker positivt på foreldrenes selvfølelse og opplevelse av mestring. Det er usikkert hvor lenge effekten av disse tiltakene varer.

  • Kognitiv atferdsterapi kan bedre mild til moderat depresjon hos barn og unge, mens det er usikkert om dette tiltaket alene kan bedre atferdsvansker.

  • Familietiltak som Multisystemic Therapy (MST) og Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) kan forkorte institusjonsopphold for ungdomskriminelle og senke risikoen for at en ungdomskriminell blir arrestert på nytt.

  • Mediebasert atferdsterapi kan bedre barns atferdsvansker.
Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.04.2003

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)