Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6c82i3
(Skriv inn koden over.)

 

Alkoholreklame på vei til Norge ?

Jusprofessor Per Christiansen ved Universitetet i Tromsø tror forbudet mot alkoholreklame oppheves hvis det prøves i en norsk rettssal.

Et svensk mat- og vintidsskrift fikk i februar medhold i den svenske Marknadsdomstolen i sin anklage om at det svenske totalforbudet var i strid med EU-reglene.

Jusprofessor Per Christiansen ved Universitetet i Tromsø tror at utfallet kan bli det samme i en norsk rettssal.

- Norge og Sverige er så like innenfor alkoholpolitikken og alkoholforbruket at en anvendelse av EØS-retten i Norge høyst sannsynlig vil gi samme konklusjon, sier han. Christiansen har jobbet seks år ved den norske EU-delegasjonen i Brussel og ved EFTA-domstolen i tre år. Nå underviser han i EU-rett og folkerett. - Den svenske dommen tar utgangpunkt i en dom fra EF-domstolen som sier at reklameforbud skader handelen i EU. Et forbud er likevel lovlig hvis helseskader fra alkohol ikke kan motvirkes med andre tiltak som er forenlige med fri flyt av varer, sier han.

Den svenske dommen, basert på EU-retten, legger særlig vekt på at effekten av reklameforbudet ikke er stor nok i forhold til den skadevirkningen det har for den frie handelen. Dommen legger også vekt på at staten har andre virkemidler for å verne folks helse. Disse ses som viktigere enn reklameforbudet. Utsalgsmonopol og høye priser er to slike virkemidler. - Med utgangspunkt i EU-retten, er det lite trolig at en norsk domstol vil komme til et annet resultat enn den svenske, sier Christiansen

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.04.2003

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)