Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4f801f
(Skriv inn koden over.)

 

En av fem som røyker vil slutte ved nyttår

21,6 prosent av kvinnene sier de planlegger å slutte til nyttår, men bare 16,7 prosent av mennene sier det samme.

Sjansen for å lykkes med å stumpe røyken øker betydelig dersom man involverer andre, enten man bruker venner, går på kurs eller kontakter Røyketelefonen (800 400 85). I januar forventer vi økt pågang, sier avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet Kari Huseby.

Det siste året har Sosial- og helsedirektoratet gjennomført to store kampanjer for å informere om helseskader og avhengighet, og gi hjelp til røykeslutt. Hjelpetiltakene løper parallelt med kampanjevirksomheten, og har hatt stor pågang i 2003. Ved inngangen til 2004 trappes hjelpen ytterligere opp.

Tiltakene omfatter:

·

Røyketelefonen - Gratis veiledning på 800 400 85 med utvidet åpningstid

· Røykeavvenningskurs - en kursoffensiv starter i uke 3, med over 250 utdannede kursledere i alle landets fylker

· Internettportalen www.tobakk.no har oversikt over hjelpetilbud, kurs i alle fylker med mer

· Gratis materiell - Guide til røykfrihet, KLAR røykesluttdagbok for ungdom med mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.04.2003

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)