Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: d08y6i
(Skriv inn koden over.)

 

Foreldre må ta ansvar

Aftonbladet setter i flere artikler fokus på det økende alkoholforbruket blant ungdom i Sverige

I artiklene fremgår det at særlig unge kvinners alkoholbruk er svært uroligende. Alkoholdebuten skjer tidligere og jentenes alkoholkonsum ligner mer og mer guttenes både m.h.t. mengde og frekvens. Framtidens virkelighet kan bli økende antall alkoholiserte småbarnsmødre, med de konskekvensene det får for deres barn.

Det er ikke rart at unge drikker mere, for det gjør vi voknse. Vil vi endre denne utviklingen, må vi starte med oss selv, mener skolsköterskorna Gunilla Johansson og Margaretha Stensson.

De fremhever at de unga gjör som de voksne gjør. Derfor er det veldig viktig at foreldrene tidlig begynner å sette grenser.  Undersökelser viser att det som mest bidrar til ungdommenes alkoholbruk er de voksnes akspeterende holdning. Mest drikker de barna som har foreldre som selv drikker og som ikke setter grenser for sine barn. Minst drikker ungdommene som har foreldre som ikke drikker og som setter grenser for barna sine. 

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.04.2003

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)