Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 17e058
(Skriv inn koden over.)

 

Høytlønnede og velutdannede drikker mest

Dette er en av konklusjonene som trekkes i stor undersøkelse som Nasjonalt folkehelseinstitutt har foretatt om nordmenns alkoholvaner.

I sju år, fra 1993 til 2000, har Folkehelsa målt alkoholkonsumet til nordmenn over 24 år og funnet ut vi har økt konsumet med 20 prosent i perioden. Mest har forbruket økt hos dem med høy sosial status, skriver forskerne Bjørn Heine Strand og Asbjørn Steiro i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

I alt er mer enn 6.000 personer intervjuet om sitt forhold til alkohol i løpet av de sju årene. I deler av analysen som presenteres har forskerne luket ut de få som drikker mest, mer enn 30 liter ren alkohol i året, og dem som ikke drikker i det hele tatt.

I materialet som er analysert, skiller Oslo og Akershus seg ut som det området med høyest alkoholkonsum. Menn i Oslo drikker 4,6 liter ren alkohol i året. Det er 50 prosent (1,6 liter) mer enn menn på Sør- og Vestlandet. Også kvinnene på det sentrale Østlandet ligger i toppen av statistikken. Kvinnene i Oslo og Akershus drakk 2,4 liter (70 prosent) mer alkohol enn sine medsøstre på Sør- og Vestlandet.

Generelt har alkoholkonsumet på landsbasis økt med 20 prosent fra 1993 til 2000. Forskerne peker på flere faktorer som kan forklare denne økningen, blant annet en markant økning av antall skjenkesteder.

At alkoholkonsumet også ser ut til å øke parallelt med høy utdanning er annen faktor. Mens studien viser at det ser ut til å være en sammenheng mellom høy utdanning/inntekt og det å drikke vin, ser man ikke en like klar sammenheng når det gjelder øl og brennevin.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
01.04.2003

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)