Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 27073f
(Skriv inn koden over.)

 

Kan få tvangsmulkt for brudd på alkoholloven

Tre aktører innen alkoholbransjen risikerer å måtte betale tvangsmulkt dersom de ikke retter seg etter reklamebestemmelsene i alkoholloven.

De tre aktørene er Ringnes as, Palmer & Co as og Vinarius as. – Det er første gang vi vurderer å bruke dette virkemiddelet, sier avdelingsdirektør Mari Trommald i Sosial- og helsedirektoratet.

En endring i alkoholloven trådte i kraft 1. juli. Den har gitt Sosial- og helsedirektoratet nye sanksjonsmuligheter i arbeidet med å håndheve alkohollovens reklameforbud.
– Slike tvangsmulkter trår i kraft dersom aktørene gjentar lovbruddet eller velger å ikke rette opp ulovlighetene innen en fastsatt frist Påpeker Trommald.

Palmer & Co as og Vinarius as har hatt ulovlig alkoholreklame på sine nettsteder.
Ringnes as har hatt ulovlig reklame på sine ølflasker i forbindelse med studentfestivalen UKA i Trondheim i høst.

Forbudet mot alkoholreklame er hjemlet i alkoholloven § 9-2 første ledd:

Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn som drikk som inneholder over 2,50 volumprosent alkohol. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.”

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.04.2003

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)