Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ct0x6k
(Skriv inn koden over.)

 

Regjeringen vil opprettholde dagens forbud mot alkoholreklame.

Det fremgår av høringsnotatet om endringer i alkoholloven som Sosialdepartementet sendte ut 18.12.03

Høringsfristen er satt til 27.2.03. Sosialdepartementet foreslår endringer i alkoholloven for å forenkle regelverket og styrke kommunenes muligheter til å drive effektiv kontroll med salg og skjenking av alkohol

Regjeringen vil opprettholde dagens forbud mot alkoholreklame. Det fremgår av høringsnotatet om endringer i alkoholloven som Sosialdepartementet har sendt ut.

EFTAs overvåkingsorgan har bedt norske myndigheter om en vurdering av nødvendigheten av gjeldende forbud mot reklame for alkohol i forhold til EØS-avtalen.

EF-domstolen sier i sin rådgivende uttalelse i den såkalte Gourmet-saken i Sverige, at et forbud mot alkoholreklame kan være forenlig med EF-traktaten.

- Den norske alkoholpolitikken har vist seg svært effektiv i å begrense totalforbruket av alkohol, sammenlignet med andre europeiske land. Norsk alkoholpolitikk er basert på en rekke tiltak som virker sammen for å begrense det kommersielle presset for økt salg av alkohol. Reklameforbudet er en sentral del av den helhetlige norske alkoholpolitikken, sier sosialminister Ingjerd Schou.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.04.2003

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)