Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e5i444
(Skriv inn koden over.)

 

Rusforskning stimuleres

For 2004 planlegger forskningsrådet å bruke 2.5 mill. kroner til rusforskning.

Rusforskningen inngår i og finansieres gjennom forskningsprogrammet Helse og samfunn. Innenfor dette programmet er det avsatt 2.5 mill. kroner i 2004 fordelt på fire forskningsprosjekter. Dette er en nedgang i forhold til årene på 90-tallet da rådet hadde et eget rusforskningsprogram. Da ble det bevilget gjennomsnittlig 4 millioner kroner årlig til rusforskning.  

For å stimulere forskningen og initiere ny rusforskning har programstyret for forskningsprogrammet Helse og samfunn nå ansatt en deltids forskningsleder for rusforskningen. I september ble forsker ved SIRUS Ingeborg Rossow ansatt i denne stillingen Oppgaven hennes blir å utrede status over forskingen og behovet for ny forskning på rusområdet, initiere prosjekter, holde løpende kontakt med forskernettverkene på rusområdet, iverksette arrangementer og publikasjoner på programnivå og stimulere formidling av forskningen innen programmet.

 

Rusforskning i Norges forskningsråd i 2004.

                                                           

Forskingsprosjekt

Institusjon

Bevilget i 2004 (kr.)

Nye tider - nye grep

Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (Nova)  

650.000

Illegal rusbruk som symbolsk handling

 

Sosialantropologisk institutt NTNU       

535.000

Rusmidler, medisiner og kontroll -  en entnografisk undersøkelse av rusmiddelbruk blant unge voksne i Oslo

 

Institutt for almmenmedisin og samfunnsmedisinske fag,

Universitetet i Oslo     

633.000

Kunnskapsbasert? Politikkutforming og kunnskapsleveranse til norsk narkotikapolitikk

 

Rokkansenteret, Universitetet i Bergen

633.000

                                                                       

 

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.04.2003

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)