Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: v7h4xd
(Skriv inn koden over.)

 

Sweden goes wet!

Det drikkes som aldri før i Sverige og det er særlig konsumet av vin som har økt kraftig de siste par årene.

Medlemskapet i EU har ført til at Sverige har måttet gi slipp på en rekke av sine alkoholpolitiske virkemidler. Eksempler på dette er blant annet opphevelsen av det gamle reklameforbudet for alkohol i begynnelsen av 2003  og den nye ordningen som innebærer at svensker kan importere nærmest ubegrensede mengder alkohol til eget forbruk. Dette var blant annet temaer som ble diskutert på förebygg.nu konferansen i Gøteborg 11-13. november. Et bredt spekter av aktører både innen frivillig og offentlig rusforebygging i Sverige var representert blant de omlag 500 deltakerne.

Gunnar Ågren, generalsekretær i Statens Folkehälsoinstitut i Sverige, var en av de som uttrykte klar bekymring over den kraftige økningen i alkoholforbruket, og han la dette frem som en trussel mot folkehelsen. Ågren sa videre at dette problemet ikke kan løses fra nasjonalt hold, og at et steg i riktig retning vil avhenge av en mobilisering av engasjement og holdningsskapende arbeid blant de som har kontakt med grasrota. Lokale tiltak er et av de viktigste virkemidler som Sverige i dag har til rådighet for å forebygge økt alkoholkonsum, understreket Ågren. Ågren stilte seg kritisk til en for ensidig rusforebyggende innsats i skolene, og fremmet at spesielt frivillige organisasjoner bør være tilstede i langt større utstrekning også i ungdoms fritid. Opplæring av personale i hotell- og restaurantbransjen er og et viktig område hvor frivillige organisasjoner bør bidra med sin kompetanse, sa Ågren.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.04.2003

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)