Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 135hu2
(Skriv inn koden over.)

 

Tilskudd til rusforebyggende tiltak og prosjekter

Direktoratet vil i 2004 tildele prosjektmidler til frivillig rusforebyggende arbeid.

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke frivillig rusforebyggende arbeid på nasjonalt nivå. Nytt regelverk har ført til at det er utarbeidet en egen veileder til søknaden. Søknadsfristen er 5 januar.

Det gis tilskudd til tiltak og prosjekter som kan sannsynliggjøre rusmiddelforebyggende effekt og som har evaluerbare mål. Det legges vekt på å støtte prosjekter og tiltak innenfor rammene av regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer, og som bygger på kunnskapsbaserte strategier.

Frivillige organisasjoner, foreninger og private sammenslutninger kan søke om midler.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.04.2003

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)