Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: pb0h5q
(Skriv inn koden over.)

 

Tobakkens nye marked

Kvinner, unge og barn i utviklingsland er tobakksindustriens nye markeder skriver Anne Lise Ryel, generalsekretær i Den Norske Kreftforening i en artikkel i Dagbladet.

Ryel mener at siden antallet røykere i flere vestlige land på vei ned, ser tobakksindustrien  seg om etter nye markeder for sine produkter - produkter som  tar livet av halvparten av sine brukere. Allerede i dag regner Verdensbanken med at 80 prosent av røykerne lever i lav- eller middelinntektsland. Mister industrien markedsandeler et sted, ser de seg om etter markeder andre steder. Nå er det kvinner i utviklingsland som står for tur. Man regner med at 9 prosent av kvinner i utviklingslandene røyker. Kvinner i utviklingsland representerer derfor et stort potensielt marked for tobakksindustrien. Disse kvinnene er nå hovedmålet for markedsføringen.

En gjennomgang av dokumenter som tobakksindustrien er blitt tvunget til å frigi i forbindelse med rettssaker i USA, avslører en målbevisst taktikk for å satse på kvinner som et nytt marked. Industrien lanserer egne «kvinnemerker» i feminin design og innpakning som et av flere virkemidler.

Ryel mener det virker urimelig at tobakksindustrien bevisst skal få lov å påføre mer vanskeligstilte land de samme problemene vi nå møter. I et globalt perspektiv er det tydelig at en mektig og kynisk industri, som vender seg mot stadig nye markeder. Tobakksskadeforebyggende arbeid må i større grad bli et tema i bistandsarbeidet i årene framover hevder Ryel, og ser det som svært positivt at norske myndigheter har signalisert at tiltak for å forebygge tobakkskader skal bli en del av Norges bistandspolitikk.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.04.2003

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)