Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: u3303i
(Skriv inn koden over.)

 

Unge er mer presset i hverdagen.

Mange unge mennesker rapporterer om plager og symptomer som tyder på at de føler seg stresset og presset i hverdagen fremgår det i levekårsundersøkelsen for 2002 utgitt av Statistisk sentralbyrå.

I alt 57 prosent av befolkningen 16 år og over sier de har hatt varige eller stadig tilbakevendende plager som smerter i kroppen, hodepine, tretthet, søvnproblemer med videre i løpet av en tre måneders periode.

Unge kvinner og menn (16-24 år) rapporterer i økende grad symptomer og plager som konsentrasjonsvansker og søvnproblemer. Det er også høye og økende andeler blant unge som føler seg nedstemt og deprimert eller som føler seg irritable og aggressive. Særlig er nivået høyt blant unge enslige kvinner.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.04.2003

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)