Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: moy450
(Skriv inn koden over.)

 

Vil ha tøffere kamp mot alkohol

Alkohol tar flere liv i verden enn tobakk, men Verdens helseorganisasjon (WHO) tar ikke alkoholproblemer like alvorlig, mener sosialminister Ingjerd Schou.

I WHOs helserapport fra 2002 er konsumet av alkohol nevnt som et av hovedproblemene for folks helse. Alkohol er her rangert som den tredje største risikofaktoren for dårlig helse i Europa. Alkoholforbruk er skyld i omtrent ni prosent av den totale sykdomsbyrden i regionen.

– Når alkohol i så stor grad innvirker på folks helse, må den høyere opp på prioriteringslisten, sier sosialminister Schou.

Av helserapporten kommer det også fram at én av fire dødsfall blant menn i alderen 15-29 år i Europa skyldes alkohol. Sosialministeren påpeker at et økende forbruk blant unge er en betydelig utfordring også i Norge, og at WHOs prioritering av alkohol har betydning for norsk alkholpolitikk.
– Avgiftspolitikken er under internasjonalt press, og diskusjonen om alkoholreklame har også innvirkning for oss, sier Schou.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.04.2003

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)