Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1en61r
(Skriv inn koden over.)

 

Alkohol øker abortrisikoen

Høyt alkoholinntak i tiden rundt befruktning kan gi større risiko for spontanabort.

Det er en dansk undersøkelse som har gitt dette funnet. Her ble par som hadde sluttet med prevensjon fulgt i en 6 månedersperiode. Det viste seg at kvinner som drakk alkohol, hadde 2 - 3 ganger så stor risiko for abort som avholdskvinner. Dersom mannen drakk, var risikoen økt 2 - 5 ganger. Bare for dem som drakk aller mest, var forskjellen statistisk signifikant.

Les mer om undersøkelsen i Tidsskrift for Den norske lægeforening: 

http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=1088935

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.03.2004

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)