Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 768e1r
(Skriv inn koden over.)

 

Bekymret for ungdom? Gjør noe!

Rusmiddeletaten i Oslo kommune setter nå søkelyset på barn/unge som er i risikosonen for å utvikle alvorlig rusmisbruk. På en egen nettside kan medborgere få råd om hva de kan gjøre når de er bekymret for en ungdom.

Kampanjen "Kjenner du noen unge du er bekymret for?" kjøres nå ut i bybildet gjennom plakater og annonser. Målet er å bidra til at barn og unge som har begynt å få problemer av ulik art, får hjelp på et tidlig tidspunkt. 

En fersk undersøkelse viser at over 60 prosent av befolkningen er bekymret for barn og unge som de tror bruker rusmidler, men de fleste har ikke delt sin bekymring med noen. Det viser seg videre at over halvparten av Oslos befolkning  ikke vet hvor de kan få råd hvis de er bekymret.

Kampanjen retter seg mot Oslos befolkning, men rådene som gis er generelle. Hvor man kan ringe, hvilke etater man kan henvende seg til, - og ikke minst: En oppfordring til å gjøre noe!

Se kampanjesiden: http://www.rusinfo.no/

Kampanjen anbefaler også å ringe  RUStelefonen (08588) dersom en har spørsmål. Mer informasjon om RUStelefonen: http://www.rustelefonen.no/

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.03.2004

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)