Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5pc5f8
(Skriv inn koden over.)

 

Endringer i verdens narkotikaproduksjon

Narkotikaproduksjonen i verden går ned, med unntatt av Afghanistan. Her har opiumdyrkingen økt med over 60 prosent på ett år. Mye av dette eksporteres som heroin til Europa.

FN la nylig fram en rapport om dyrkingen i Afghanistan. Her slås det fast at opiumdyrkingen nå er den viktigste næringen i landet. Verdien av produksjonen anslås å utgjøre 60 % av BNP. 

FN frykter at landet utvikler seg til en narkotikastat med følgene det får for økt korrupsjon og mer makt til tidligere krigsherrer. Landets myndigheter oppfordres nå til å sette i verk tiltak for å endre situasjonen. Både Storbritannia og USA har bevilget penger til bekjempelse av problemet.

I resten av verden har det vært satt inn flere tiltak som har gitt resultater. Kokainproduksjonen i Andesregionen har gått ned med 30 prosent sist år, og opiumproduksjonen i Sør-Øst-Asia har gått ned med 75 prosent. Også Marokko har redusert dyrkingen av cannabis. 

Kilder:

Artikkel i VG: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=255187

FNs nyhetsrapport: http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2004/unisnar867.html

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.03.2004

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)