Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: c04537
(Skriv inn koden over.)

 

Hvordan involvere alle foreldre i rusforebygging

Foreldre tillegges stor betydning når det gjelder rusforebygging. Det er derfor et problem at noen foreldre vegrer seg for å delta på opplæring om ungdom og rusmidler. En engelsk undersøkelse har sett på hva som kan gjøres for å nå flere foreldre.

Mange foreldre føler seg usikker på hva de skal gjøre og hva de skal si når rus og bruk av rusmidler blir et aktuelt tema. De føler at de mangler kunnskaper på området, både i forhold til rus generelt og i forhold til kommunikasjon med ungdommene. De vet heller ikke hvor de skal henvende seg for å få hjelp. Til tross for foreldrenes behov og  at det finnes mange skolebaserte forebyggingsprogram som henvender seg til foreldrene, lykkes de likevel ikke i å få alle foreldre til å delta. 

Det viser seg at det er enkelte grupper foreldre som er vanskeligere å nå enn andre. Det gjelder f.eks. etniske minoritetsgrupper, familier med lav sosio-økonomisk status, foreldre som selv har negative skoleerfaringer, foreldre med egne rusproblemer og skilte foreldre. Det viser seg også at fedre generelt er mindre involvert i barnas skolegang enn mødrene, og at de derfor i mindre grad deltar i forebyggingsprogram.

Den engelske undersøkelsen har sett på erfaringene fra en del forebyggingsprogram. Her kommer det fram at det var mest vellykket å få med foreldre når informasjon og opplæring foregikk i små grupper med ikke mer enn ti foreldre. Det var også lettere å rekruttere foreldre til kurs med en videre ramme, der rus var et av flere tema. Dette var også erfaringen fra egne pilotprosjekt  mot etniske minoriteter og fedre som ble gjennomført som en del av undersøkelsen. Oppsummeringene herfra viser også blant annet at det er viktig å ha korte kurs for å involvere foreldre, heller flere korte enn ett omfattende kurs. Det er også viktig å ha tid til diskusjoner og ikke fylle kurs med mye informasjon og aktiviteter. Å bruke andre foreldre i undervisningen kan gi gode resultater, så fremst disse har fått nødvendig opplæring på forhånd. Andre tema som kan kombineres med rus for å motivere foreldre til å delta er f.eks. førstehjelp og kosthold.

Kilde:

DrugScope (rapporten er på engelsk): http://www.drugscope.org.uk/uploads/projects/documents/Drug education.pdf

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.03.2004

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)