Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4x0h3t
(Skriv inn koden over.)

 

Internasjonale erfaringer med sprøyterom

Er det klokt å opprette sprøyterom? Erfaringer fra andre land viser at det er flere mål med å opprette sprøyterom, og noen av disse kan nås.

I Norge er det vedtatt en prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika, mens det er uenighet om forskrifter for disse, samt finansiering. I lys av denne debatten har Sturla Gjesdal i Tidsskrift for Den norske lægeforening foretatt en gjennomgang av erfaringene fra flere land som har hatt sprøyterom helt siden 80-tallet.

Sprøyterommene i andre land er ofte integrert med dagsentertilbud med matservering og anledning til dusjing og klesvask. En positiv erfaring er at sprøyterom fungerer som et sted der narkomane får henvisning videre i helsevesenet, - i alle fall i forhold til somatisk sykdom. I forhold til å motivere til behandling har de mindre, eller ingen, effekt. 

Med utgangspunkt i dette, samt narkomanes egne ønsker, mener Gjesdal at ressursene i rusmiddelomsorgen fortrinnsvis bør brukes på behandling. Sprøyterom vil først og fremst være et godt tilbud til hjemløse narkomane, men for denne gruppen kan det opprettes alternative tiltak.

Les mer i: Tidsskrift for Den norske lægeforening: http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=1094435

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.03.2004

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)